Povinné informovanie

Názov subjektu:

FITNESS VISION s.r.o.

IČO:

46888179

Adresa:

Cottbuská 10, 040 23 Košice-Sídlisko KVP

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-18422

Certifikát platný do:

23.06.2025

Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy

Prevádzkovateľ – FITNESS VISION s.r.o., so sídlom Cottbuská 10, 040 23 Košice-Sídlisko KVP, IČO: 46888179 si Vás dovoľuje informovať, že v čase Vášho tréningu môže na vyhradených miestach dôjsť k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo–zvukových záznamov bude prevádzkovateľ spracúvať v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) za účelom zdeklarovania priebehu Vášho tréningu, propagácie spoločnosti FITNESS VISION s.r.o. a zlepšenie služieb, ktoré ponúka. Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z tréningov sa zároveň budeme snažiť vyhotovovať tak, aby na nich neboli priamo zaznamenané Vaše tváre. Snímky a záznamy budú následne zverejňované na webovom sídle prevádzkovateľa – FITNESS VISION s.r.o., na facebookovej stránke, prípadne iných sociálnych sieťach a budú sa uchovávať po dobu 5 rokov.

 

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice