Povinné informovanie

Názov subjektu:

GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o.

IČO:

36536989

Adresa:

Priemyselný park Géňa 5498, 934 01 Levice

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-8090

Certifikát platný do:

23.06.2025

Tájékoztatás a személyes adatok kezelésének céljáról, annak jogalapja, valamint a személyes adatok terjedelme

Tájékoztatás a kezelés azon céljáról, amelyre a személyes adatok rendeltetve vannak

A személyes adatok kezelésének egyik alapelve a célkorlátozás elve. A szóban forgó alapelv értelmében a személyes adatokat csak egy konkrétan meghatározott, kifejezetten feltüntetett és jogosult célra lehet megszerezni, és nem lehet tovább kezelni olyan módon, amely összeférhetetlen ezzel a céllal.

Az adatkezelés szorosan kötődjön a személyes adatok kezelésének céljára, mégpedig amennyiben a kezelt személyes adatok olyan jegyzékéről vagy terjedelméről van szó, amely okvetlen szükséges lenne arra, hogy az adott személyes adatok kezelésével a cél elérhetővé váljon. Nem helyes, hogy a személyes adatok jegyzéke vagy terjedelme művileg vagy utólagosan bővüljön a cél tekintetében. Ha a célt és a személyes adatok jegyzékét vagy terjedelmét törvény szabta meg, azt tiszteletben kell tartani, amennyiben a kezelt személyes adatok jegyzékét vagy terjedelmét az adatkezelő határozza meg, ügyelnie kell arra, hogy azt ne bővítse feleslegesen, a cél keretét meghaladva.
 
A személyes adatok védelméről szóló törvény meghatározza az adatkezelő azon kötelezettségét, hogy az érintett személynek információkat nyújtson a személyes adatok kezelésének azon céljáról, amelyre az ő személyes adatai rendeltetve vannak, mégpedig abban az esetben is, amikor a személyes adatok beszerzése nem közvetlenül az érintett személytől történik. Szükséges, hogy ezek a személyes adatok az érintett személynek legkésőbb a személyes adatai megszerzésénél legyenek szolgáltatva, illetve kellő időelőnnyel, nyilvánvalóan és érthetően és olyan módon, hogy ezekkel az információkkal tényleg megismerkedjen és megértse ezeket. 

A GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o. társaság mint adatkezelő nevében Öntől olyan személyes adatokat szerzünk meg, melyekre tényleg szükségünk van a teljes értékű szolgáltatásnyújtáshoz, és a kezelésük az Ön által megrendelt termékek és áruk kézbesítésénél, az ügyfél- és terméktámogatás nyújtásánál, vagy az esetlegeseb keletkezett reklamációk intézésénél történik. Egyúttal a személyes adatokat azon célból is kezeljük, hogy teljesítsük a törvényes kötelességeinket az adózási és a könyvelési részlegen, konkrétabban az ügyféli számlák készítésénél és kiállításánál.

Személyes adatok kezelésének jogalapja

A lentiekben a személyes adatok konkrét célból, a szolgáltatásnyújtás folyamán az egyes folyamati lépéseknél történő kezelésének a jogalapját tüntetjük fel: 

  • Az ügyfelekkel való telefonos, személyes kommunikációnál, elektronikus/papírformájú posta által vagy online elérhetőségi formanyomtatvány által, az adatokat a GDPR rendelet 6. cikkely 1. bek. f) pontja értelmében kezeljük - jogosult érdekkel, melynek célja reakció az Ön által benyújtott keresletre/kezdeményezésre vagy kérdésre, a szolgáltatások és a szállítandó termékek tekintetében, amikor okvetlen szükséges ellenőrizni a kérés releváns mivoltát, vagy megvalósítani az ügyféllel mint érintett személlyel való esetleges ezt követő kapcsolatba lépést

  • Amennyiben érdeklődik a szolgáltatásaink iránt, a termékek/áru telefonos, személyes, elektronikus/papírformájú posta általi vagy a https://globo-lighting.hu/ webáruházas megrendeléseinek létesítésénél az adatokat a GDPR rendelet 6. cikkely 1. bek. b) pontja értelmében kezeljük - ahol az adatkezelés okvetlenül szükséges a megrendelő mint érintett személy követelményei szerint szükséges intézkedések megtételére a megrendelés lezárása és visszaigazolása előtt, tehát az előszerződéses viszony folyamata alatt - pl. ügyfélazonosítás a követelmény ill. megrendelés létrehozatalánál vagy definiálásánál, a cím és a leszállítás időpontjának meghatározása vagy módosítása

  • A megrendelés visszaigazolását követően, vagyis miután létrejött a szerződéses viszony a GLOBOEASTERN EUROPE, s.r.o. társaság és Ön mint érintett személy - megrendelő között, az ügyféllel szükséges kooperatív kommunikációnál, a megrendelés állapotváltozásáról való tájékoztatásnál, a végső személyes kézbesítésnél, vagy az adóviteli okmány - számla elkészítésénél és kiállításánál az adatokat a GDPR rendelet 6. cikkely 1. bek. b) pontja értelmében kezeljük, ahol az adatkezelés okvetlen szükséges azon szerződéses viszony teljesítéséhez, ahol a szerződő fél az érintett személy - ügyfél

  • A https://globo-lighting.hu/ webhely által Önnek lehetősége van arra, hogy önkéntesen létrehozzon és regisztráljon egy felhasználói fiókot, melynek segítségével megvalósíthatók egyszerűsített online vásárlások, és vezethető nyilvántartás az összes vásárlásról, vagy regisztrálhat egy e-mailcímet mint a termékről szóló újdonságok - newsletterek kézbesítésére, ahol a az adatokat a GDPR rendelet 6. cikkely 1. bek. a) pontja értelmében kezeljük - az Ön beleegyezése alapján, ahol beleegyezik a személyes adatai kezelésébe a felhasználói fiók létrehozása és vezetése céljából, vagy azon célból, hogy aktuális újdonságokhoz jusson newsletterek formájában a megadott e-mailcímre


A személyes adatok kezelésének terjedelme

  • Adatok s newsletter - termékújdonságok küldéséhez szükséges regisztrációnál

- Az elektronikus posta címe

  • A megrendelés megvalósításához szükséges adatok

- Utónév és családnév

- Az elektronikus posta címe

- Állandó lakhely címe, esetleg egyéb levelezési cím a küldemény kézbesítésére

- Telefonszám

  • A felhasználói fiók regisztrálásához szükséges adatok

- Családnév és utónév

- Az elektronikus posta címe

- Állandó lakhely címe, esetleg egyéb levelezési cím a regisztrációhoz

- Telefonszám

- Személyes hozzáférési jelszó

  • Számlázási adatok

- Családnév és utónév

- Állandó lakhely címe, esetleg egyéb levelezési cím a számlázáshoz

  • Elérhetőség a küldemény kézbesítése esetén

- Utónév és családnév

- Állandó lakhely címe, vagy egyéb levelezési cím a küldemény kézbesítésére

- telefonszám - a kézbesítés dátumának, időpontjának és helyszínének visszaigazolásához, vagy esetleg a megrendelésben lévő adatok változtatásához

- Az elektronikus posta címe  a megrendelés elektronikus visszaigazolásához és a megrendelésállapot elektronikus küldésének szükségleteire, egyúttal mint vészhelyzeti kommunikációs eszköz, ha az ügyfél nem elérhető a feltüntetett telefonszámon.

Kamerarendszer az üzemünkben

Az üzemünket (a beltereket és a kültereket is) biztonsági térfigyelő kamerarendszer figyeli, felvételkészítés lehetőségével. Az üzemünkben a biztonsági rendszert a GDPR rendelet 6. cikkely 1. bek. f) pontja értelmében vezettük be - jogosult érdekként, a vagyon lopással vagy rongálással szembeni védelme céljából, valamint a lehetséges törvénytelen tevékenység tisztázása miatt is. A kamerarendszer üzemeltetője mi vagyunk: GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o., Priemyselný park Géňa 5498, 934 01 Levice, statisztikai számjel: 36536989.

A kamerafelvétel tárolási időtartama 72 óra.

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice