Povinné informovanie

Názov subjektu:

GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o.

IČO:

36536989

Adresa:

Priemyselný park Géňa 5498, 934 01 Levice

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-8090

Certifikát platný do:

23.06.2025

Alapinformációk


felelősségteljesen áll az Ön személyes adataihoz, és ezért az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 sz., 2016. április 27-i keltezésű, a természetes személyek védelméről a személyes adataik kezelésénél és az ilyen adatok szabad mozgásáról szóló Rendelete értelmében, amely által megszűnik a 95/46/EH irányelv (a személyes adatokról szóló általános rendelkezés) (a továbbiakban csak „GDPR rendelkezés”), valamint a 18/2018 sz., a személyes adatok védelméről és némely törvény módostásáról és kiegészítéséről szóló törvény (a továbbiakban csak „Törvény”) értelmében Önnek mint érintett személynek (azon természetes személynek, akinek a személyes adatai kezelésre kerülnek) az internetes oldalán az azonosítási és elérhetőségi adatain kívül, valamint a felelős személye elérhetőségi adatain kívül további olyan információkat is elérhetővé tesz, melyek a baloldali fülekben találhatók..

Az adatkezelő a GDPR rendelet 24. cikkelye és a Törvény 31.§-sa értelmében elfogadta a megfelelő műszaki, szervezési, személyzeti és biztonsági intézkedéseket és garanciákat, melyek főként a következőket veszik figyelembe:

  • a személyes adatok kezelésének az alapelvei, melyek a törvényesség, igazság és átláthatóság, a személyes adatok kezelési céljainak korlátozása és kompatibilitása, továbbá a személyes adatok minimalizálása, azok pszeudonimizációja és rejtjelezése, valamint az integritás, a bizalmasság és a hozzáférhetőség;

  • az adatkezelés okvetlen szükségességének és megfelelőségének az alapelvei (a kezelt személye adatok terjedelmére és mennyiségére, tárolására, az érintett személy személyes adataihoz való hozzáférésre vonatkozik) tekintettel a kezelési művelet céljára;

  • a kezelési művelet jellege, terjedelme, kontextusa és célja;

  • a személyes adatok kezelési rendszereinek ellenállósága és felújítása;

  • az adatkezelő jogosult személyeinek felvilágosítása;

  • intézkedések elfogadása annak halaszthatatlan megállapítására, hogy meg lett-e sértve a személyes adatok védelme, és a felügyeleti szerv és a felelős személy gyors tájékoztatása;

  • intézkedések elfogadása a helytelen adatok javításának vagy törlésének biztosítására, vagy az érintett személy egyéb jogainak megvalósítására;

  • kockázatok különböző valószínűséggel és komolysággal a természetes személyek jogaira és szabadságára vonatkozóan (főként a személyes adatok véletlenszerű vagy törvénytelen megsemmisítése, a személyes adatok elvesztése vagy változása, a személyes adatokkal való visszaélés - illetéktelen hozzáférés vagy jogosulatlan szolgáltatás, kockázatok elbírálása figyelembe véve a kockázat eredetét, jellegét, valószínűségét és komolyságát a kezeléssel összefüggésben, valamint figyelembe véve a kockázat mérséklésére való legjobb eljárások azonosítását).

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice