Povinné informovanie

Názov subjektu:

GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o.

IČO:

36536989

Adresa:

Priemyselný park Géňa 5498, 934 01 Levice

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-8090

Certifikát platný do:

23.06.2025

Információk a személyes adatok tárolási időtartamáról

Információk a személyes adatok kezelésének időtartamáról vagy információk a rendeltetésük kritériumairól:

Az Ön személyes adatai, melyeket a GDPR rendelet 6. cikkely 1. bek. b) pontja értelmében dolgoztunk fel vagy kezelünk - a GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o. társaság megrendelőkkel és ügyfelekkel szembeni kötelezettségeinek teljesítésén belül, tovább kezelünk azon célból, hogy teljesítsük a törvényes kötelezettségeinket az adóviteli és könyvelési részlegen, amelyek az általánosan kötelező érvényű jogszabályokból adódnak (pl. az Ön igazolt megrendelésével és a számlázással kapcsolatos egyes könyvelési okmányok tárolása a kiválasztott áru megadott címére való kézbesítése céljából a 431/2002 sz., a számvitelről szóló, a későbbi előírásokkal egységes szerkezetben érvényestörvény értelmében, azon esetekhez, amikor igazolni kell az adóviteli kötelezettségek teljesítését az adóviteli jogszabályok értelében, 595/2003 sz., jövedelemadóról szóló törvény, 563/2009 sz., adókezelésről szóló törvény stb.), a megfelelő jogszabályok által meghatározott ideig kell tárolnunk. Minden esetben viszont a személyes adatok tárolása minimalizálásának alapelvéhez tartjuk magunkat a GDPR rendelet 5. cikkely 1. bek. e) pontja értelmében, és ezért az Ön személyes adatai, melyek nem tartoznak az archiválás alá külön jogszabály szerint, törölve vagy anonimizálva lesznek.
A GDPR rendelet 6. cikkely 1. bek. a) pontja értelmében kezelt személyes adatok - az Ön által megadott beleegyezés alapján a személyes adatai azon célból történő kezelésére vonatkozóan, hogy felhasználói fiókot létesítsen vagy vezessen, vagy hogy az aktuális marketing-újdonságok legyenek kézbesítve, az adatokat 3 évig vagy a beleegyezés visszavonásáig kezeljük. Amennyiben az adatkezelés időtartama a végéhez közeledik, írásos formában vagy elektronikus posta által kapcsolatba lépünk Önnel, amikor a személyes adatok definiált célra vonatkozó kezelésébe való beleegyezés megújítható és meghosszabbítható a kezelés következő időtartamára. Ha nem adja beleegyezését a kezeléscél megújítására vagy meghosszabbítására, vagy ha nem reagál a megkeresésre, az Ön személyes adatait a továbbiakban nem kezeljük - azaz az adatokat automatikusan kisoroljuk a nyilvántartásból, az elektronikus adatokat technikailag kitöröljük a rendszerből és fizikailag megsemmisítjük.
A GDPR rendelet 6. cikkely 1. bek. f) pontja értelmében - jogosult érdek alapján kezelt személyes adatokat, melyeket z Ön által benyújtott keresletre/kezdeményezésre vagy kérdésre történő reakciónál szereztünk be a szolgáltatások és a szállítandó termékek tekintetében, amikor okvetlen szükséges volt ellenőrizni a kérés releváns mivoltát, vagy megvalósítani az ügyféllel mint érintett személlyel való esetleges ezt követő kapcsolatba lépést, és az elintézés után nem lettek továbbítva előszerződéses vagy szerződéses viszonyba, haladéktalan törölve vannak.
Adatkezelőként a személyes adatok törlését felesleges halasztás nélkül biztosítjuk azt követően, amikor:

  • befejeződött minden szerződéses viszony Ön és a Társaságunk között; és/vagy

  • Önnek megszűnt minden kötelezettsége a Társaságunkkal szemben; és/vagy

  • elintézésre került az Ön összes reklamációja és kérése; és/vagy

  • rendeződött minden további jog és kötelezettség Ön és a Társaságunk között; és/vagy

  • teljesült a jogszabályok által megszabott összes kezelési cél, vagy azok a kezelési célok, melyekre vonatkozóan Ön beleegyezését adta, ha a kezelés az érintett személy beleegyezése alapján történt; és/vagy

  • eltelt az a határidő, melyre a beleegyezés vonatkozott, vagy az érintett személy a beleegyezését visszavonta; és/vagy

  • teljesítve lett az érintett személy azon kérése, hogy töröljék a személyes adatait, és teljesült valamely azon ok, amely indokolja a szóban forgó kérvény teljesítését; és/vagy

  • döntőszerepű jogi tény állt be a kezelési cél befejezéséhez és egyúttal eltelt az a védelmi retenciós határidő is, amely a személyes adatok tárolási időtartama minimalizációjának alapelvére való tekintettel lett megszabva;

  • és egyúttal nem áll fenn a Társaságunk jogosult érdeke, megszűnt a Társaságunk minden kötelezettsége, amit az általánosan kötelező érvényű jogszabályok határoznak meg, és melyek az érintett személy személyes adatainak a tárolását követelik meg (főként az archiváció, az adóellenőrzés céljaira és hasonló), vagy amit a tárolásuk nélkül nem lehetne teljesí

Bármilyen véletlenszerűen megszerzett személyes adatokat semmi esetben sem kezelünk szisztematikusan az általunk megszabott semmilyen célra. Amennyiben az lehetséges, az érintett személyt, akiéi a véletlenül megszerzett adatok, tájékoztatjuk a véletlenszerű megszerzésről, és az eset jellege szerint együttműködünk vele abban az irányban, hogy megújuljon az ellenőrzése a személyes adatai felett. A szóban forgó okvetlenül szükséges, a helyzet megoldására irányuló feladatokat követően az összes véletlenszerűen megszerzett személyes adatot haladéktalanul, biztonságos módon megsemmisítjük.
Amennyiben további információk felől érdeklődik a személyes adatai tárolásának konkrét időtartamát érintően, lépjen velünk kapcsolatba az internetes oldalunkon feltüntetett elérhetőségek által.

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice