Povinné informovanie

Názov subjektu:

GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o.

IČO:

36536989

Adresa:

Priemyselný park Géňa 5498, 934 01 Levice

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-8090

Certifikát platný do:

23.06.2025

Informacje o celu przetwarzania danych osobowych, ich podstawie prawnej i zakresie


Informacje o celu przetwarzania, dla którego dane osobowe są przeznaczone
Jedną z zasad przetwarzania danych osobowych jest zasada ograniczenia celu. Zgodnie z tą zasadą dane osobowe mogą być gromadzone wyłącznie w określonym, wyraźnym i uzasadnionym celu i nie mogą być dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tym celem.

Informacje o celu przetwarzania, dla którego dane osobowe są przeznaczone
Jedną z zasad przetwarzania danych osobowych jest zasada ograniczenia celu. Zgodnie z tą zasadą dane osobowe mogą być gromadzone wyłącznie w określonym, wyraźnym i uzasadnionym celu i nie mogą być dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tym celem.

Ustawa o ochronie danych osobowych nakłada na Administratora obowiązek przekazania podmiotowi tych danych informacji o celu przetwarzania danych, dla którego jego dane osobowe są przeznaczone, nawet jeśli dane osobowe nie są uzyskane bezpośrednio od podmiotu danych. Informacje te muszą zostać przekazane osobie, której dane dotyczą, najpóźniej przy uzyskiwaniu jej danych osobowych lub z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, w sposób jasny i zrozumiały oraz w taki sposób, aby mogła ona rzeczywiście poznać i zrozumieć informacje.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Poniżej znajdują się podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w określonym celu na każdym etapie świadczenia naszych usług:

  • Przy komunikacji z klientami telefonicznie, osobiście, w formie poczty elektronicznej/papierowej lub za pośrednictwem internetowego formularza kontaktowego, przetwarzamy dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu w celu udzielenia odpowiedzi na twoje żądanie/wniosek lub zapytanie w kwestii świadczonych usług i dostarczanych produktów, w przypadku gdy konieczne jest zweryfikowanie trafności żądania lub nawiązanie jakiegokolwiek późniejszego kontaktu z klientem jako osobą, której dane dotyczą

  • W przypadku zainteresowania naszymi usługami, przy generowaniu zamówienia przez telefon, osobiście, w formie poczty elektronicznej/papierowej lub za pośrednictwem sklepu internetowego https://www.globo-lighting.pl/ , przetwarzamy dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - gdy przetwarzanie danych jest konieczne do podjęcia niezbędnych środków wymaganych przez klienta jako osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem i potwierdzeniem zamówienia, tj. w trakcie postępowania przedumownego – jak np. identyfikacja klienta podczas generowania lub definiowania żądania bądź zamówienia, określenie lub zmiana adresu i czasu dostawy

  • Po potwierdzeniu zamówienia, tj. po nawiązaniu stosunku umownego między GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o. a Tobą jako osobą, której dane osobowe dotyczą, w przypadku niezbędnej współpracy z klientem, przy informowaniu o zmianach statusu zamówienia, podczas ostatecznej osobistej dostawy lub podczas przygotowywania i wydawania dokumentu podatkowego - faktury, przetwarzamy dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - gdy przetwarzanie danych jest konieczne do wypełnienia stosunku umownego, którego stroną jest podmiot danych osobowych – klient

  • Za pośrednictwem strony internetowej https://www.globo-lighting.pl/ masz możliwość dobrowolnego utworzenia i zarejestrowania konta użytkownika, za pomocą którego można dokonać uproszczonych zakupów online i prowadzić rejestr wszystkich zakupów, lub zarejestrować adres e-mail jako subskrybenta nowości dotyczących produktów - newsletterów, gdzie przetwarzamy dane w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu utworzenia i prowadzenia konta użytkownika lub w celu uzyskania aktualnych biuletynów w formie newsletterów na wskazany adres e-mail

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

  • Dane niezbędne do rejestracji odbioru newslettera – nowości produktowych

- Adres e-mail

  • Dane niezbędne do realizacji zamówienia

- Imię i nazwisko

- Adres e-mail

- Stały adres lub, w stosownych przypadkach, inny adres korespondencyjny do dostarczenia przesyłki

- Numer telefonu

  • Dane wymagane do rejestracji konta użytkownika

- Imię i nazwisko

- Adres e-mail

- Stały adres lub inny adres korespondencyjny na potrzeby rejestracji

- Numer telefonu

- Hasło dostępu osobistego

  • Dane do fakturowania

- Imię i nazwisko

- Stały adres lub inny adres korespondencyjny do celów fakturowania

  • Dane kontaktowe do dostarczania przesyłek

- Imię i nazwisko

- Stały adres lub inny adres korespondencyjny dla dostawy przesyłki

- Numer telefonu - aby potwierdzić datę, godzinę i miejsce dostawy lub w razie potrzeby wprowadzenia zmian w zamówieniu

- Adres e-mail – na potrzeby wysłania elektronicznego potwierdzenia zamówienia i zmiany zamówienia, a także awaryjnego środka komunikacji, jeśli klient nie jest dostępny pod podanym numerem telefonu.

System telewizji przemysłowej  w naszym zakładzie

Nasze pomieszczenia (zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne) są monitorowane przez kamerowy system bezpieczeństwa z możliwością nagrywania. System bezpieczeństwa w zakładzie jest wdrożony zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadnionego interesu w celu ochrony mienia przed kradzieżą lub uszkodzeniem, a także w celu wyjaśniania kwestii możliwej nielegalnej działalności. Administratorem systemu telewizji przemysłowej  jesteśmy my, spółka GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o., Priemyselný park Géňa 5498, 934 01 Levice, Nr Rej. Org.: 36536989

Okres przechowywania zapisu z kamer wynosi 72 godziny.

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice