Povinné informovanie

Názov subjektu:

Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o. v anglickom jazyku: European Youth Olympic Festival Banská Bystrica 2022, n.o.

IČO:

52475808

Adresa:

Skuteckého 132/22, 974 01 Banská Bystrica

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2020-23499

Certifikát platný do:

23.06.2025

Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic

Address:
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovak republic
ID: 36 064 220

Filing:
Monday - Thursday: 08:00 - 15:00
Friday: 08:00 to 14:00


Telephone consultations in the field of personal data protection:
Tuesday and Thursday from 8:00 to 12:00 +421 2 323 132 20

Secretariat of the President of the Office +421 2 323 132 11

Office Secretariat +421 2 323 132 14
Fax: +421 2 323 132 34


Speaker:
mobile: 0910 985 794
e-mail: mluvca@pdp.gov.sk

E-mail:

- in general: statny.dozor@pdp.gov.sk

- for providing information according to Act no. 211/2000 Coll .: info@pdp.gov.sk

- website: webmaster@pdp.gov.sk

- for submitting requests for information pursuant to Act no. 211/2000 Coll. use the online form on free access to information.

- email address through which the Office will provide you with advice in the field of personal data protection. It is intended for children, youth, students, teachers, parents who suspect that their personal data has been misused: ochrana@pdp.gov.sk

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice