Povinné informovanie

Názov subjektu:

PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.

IČO:

52413179

Adresa:

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2019-21813

Certifikát platný do:

23.06.2025

Zásady používania súborov cookie

V súlade s  § 55 ods. 5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť vašu pozornosť na  možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Čo sú cookies?
Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového  prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Používanie cookies
Používaním stránok prevádzkovaných prevádzkovateľom vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s  nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok  považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies. 

Prečo používame cookies?
Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Prevádzkovateľ nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu. 

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?
Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies. 

Váš webový prehliadač môžete nastaviť tak, aby ukladanie cookies do vášho zariadenia zakázal či blokoval, vrátane cookies tretích strán. Je tiež možné zablokovať alebo povoliť ukladanie cookies len pre určité webové stránky. Cookies, ktoré už sú vo vašom zariadení uložené, potom môžete kedykoľvek zmazať. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

Konkrétny postup pre najpoužívanejšie webové prehliadače nájdete tu:

     Chrome

     Safari

     Internet Explorer

     Firefox

     Android

Prečo si ponechať nastavenie cookies?
Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje a zabezpečuje ich ochranu na základe právnych základov  uvedených v dokumente Informácie o ochrane osobných údajov - informačnom memorande o spracúvaní osobných údajov klientov, spracúvanie osobných údajov na marketingové účely a na ochranu majetku a bezpečnosti a na ostatné účely spracúvania (ktoré nájdete na www.partnersinvestments.sk) a v súlade s vnútornou smernicou Postupov pri uplatňovaní práv dotknutých osôb podľa GDPR .

Spoločnosť PI získava údaje od návštevníkov, užívateľov a klientov. Návštevníkom je každá osoba navštevujúca webové stránky spoločnosti s neodvolaným súhlasom pre „cookies“; Užívateľom každá osoba registrujúca sa k voľným službám Spoločnosti (ako je napríklad služba Newsletter); Klientom každá osoba, ktorej sú sprostredkovaním Spoločnosti poskytované Investičné služby a Vedľajšie služby.

Rozdelenie podľa spôsobu vzájomnej interakcie  a podľa typu zberných údajov:

Návštevník webového sídla

Užívateľ

Klient

PI

Údaje potrebné na používanie elektronických služieb

Údaje potrebné na používanie elektronických služieb

Údaje potrebné na používanie elektronických služieb

Prevádzkovateľ

Cookies

Cookies

Cookies

Prevádzkovateľ

 

Kontaktné údaje

Kontaktné údaje

Prevádzkovateľ

 

 

Identifikačné údaje

Prevádzkovateľ

 

 

Ekonomické údaje

Prevádzkovateľ

 

 

Socio-demografické údaje

Prevádzkovateľ

Ak sa však s Vami bezdôvodne skontaktuje zamestnanec spoločnosti alebo osoba vydávajúca sa za zamestnanca spoločnosti alebo za osobu inak spolupracujúcu s našou spoločnosťou, nereagujte na jeho resp. ich ponuky alebo návrhy, a bez zbytočného odkladu nás o tom informujte na e-mailovej adrese: pravne@osobnyudaj.sk

Technické ustanovenie

Tretie osoby nie sú v žiadnom prípade oprávnené zasahovať do internetovej stránky, meniť ju a/alebo odstraňovať a meniť akékoľvek jej súčasti. V prípade porušenia tohto ustanovenia má spoločnosť PI nárok na náhradu spôsobenej škody.

Tretie osoby nie sú oprávnené zahlcovať internetovú stránku viacerými súčasnými požiadavkami o prístup, ktoré by mohli spôsobiť jej znefunkčnenie (flooding). V prípade porušenia tohto ustanovenia má spoločnosť PI nárok na náhradu škody.

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice