Povinné informovanie

Agentúra KAMI, s.r.o.
Prevádzkovateľ:

Agentúra KAMI, s.r.o.

Adresa: Letná 82/75 Spišská Nová Ves 052 01
IČO: 36706272

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-13643

Príjemcovia

Spolupracujeme s partnermi, ktorí nám pomáhajú poskytovať a zlepšovať ponúkané služby a produkty a zefektívňovať priamu komunikáciu s klientmi. Vaše osobné údaje nám naši partneri poskytujú ako poverenému sprostredkovateľovi na účely spracúvania osobných údajov v ich mene a na základe ich pokynov. Naši partneri musia rovnako ako my dodržiavať záväzok prísnej dôvernosti v súlade s pravidlami a zmluvami, ktoré medzi nami platia. Naša spoločnosť vystupuje ako Sprostredkovateľ vo vzťahu k týmto Prevádzkovateľom:

Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81322, IČO: 00178624

Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť, Antolská 11, Bratislava - mestská časť Petržalka 85107, IČO: 31802800

LUNDBECK Slovensko s.r.o., Pribinova 4, Bratislava 811 09, IČO: 35760427

Roche Slovensko, s.r.o., Pribinova 7828/19, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09, IČO: 35887117

Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, o.z.  Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 31825168

ABBVIE s.r.o., Karadžičova 10, City Business Center II, 821 08 Bratislava, IČO: 46640231

Zodpovedná osoba

Rastislav Želinský

zelinsky@osobnyudaj.sk +421915751073

JUDr. Radovan Tomaško

tomasko@osobnyudaj.sk +421915751071

JUDr. Jakub Pavčik

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Ing. Tomáš Dopirák

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice