Povinné informovanie

Názov subjektu:

Agentúra KAMI, s.r.o.

IČO:

36706272

Adresa:

Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-13643

Certifikát platný do:

23.06.2025

Príjemcovia

Spolupracujeme s partnermi, ktorí nám pomáhajú poskytovať a zlepšovať ponúkané služby a produkty a zefektívňovať priamu komunikáciu s klientmi. Vaše osobné údaje nám naši partneri poskytujú ako poverenému sprostredkovateľovi na účely spracúvania osobných údajov v ich mene a na základe ich pokynov. Naši partneri musia rovnako ako my dodržiavať záväzok prísnej dôvernosti v súlade s pravidlami a zmluvami, ktoré medzi nami platia. Naša spoločnosť vystupuje ako Sprostredkovateľ vo vzťahu k týmto Prevádzkovateľom:

Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81322, IČO: 00178624

Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť, Antolská 11, Bratislava - mestská časť Petržalka 85107, IČO: 31802800

LUNDBECK Slovensko s.r.o., Pribinova 4, Bratislava 811 09, IČO: 35760427

Roche Slovensko, s.r.o., Pribinova 7828/19, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09, IČO: 35887117

Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, o.z.  Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 31825168

ABBVIE s.r.o., Karadžičova 10, City Business Center II, 821 08 Bratislava, IČO: 46640231

 

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice