Povinné informovanie

Názov subjektu:

JESSENIUS - diagnostické centrum, a.s.

IČO:

36540315

Adresa:

Špitálska 6, 949 01 Nitra

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2020-23337

Certifikát platný do:

23.06.2025

Telefonická ústredňa

V prípade, ak sa telefonicky objednávate na mamografiu alebo magnetckú rezonanciu, hovor je v záujme skvalitnenia našich služieb nahrávaný.

Zvukový záznam hovoru uchovávame po dobu 30 dní, potom sa hovor automaticky vymaže.

Vaše údaje spracúvame v súlade čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Našim oprávneným záujmom je skvalitnenie našich služeb. Ako dotknutá osoba máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu. Viac informácií o Vašich právach nájdete v záložke "Práva dotknutej osoby".

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice