Povinné informovanie

Názov subjektu:

GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o.

IČO:

36536989

Adresa:

Priemyselný park Géňa 5498

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-8090

Certifikát platný do:

23.06.2025

Základní informace

přistupuje k Vašim osobním údajům zodpovědně a proto ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zabývá směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen "nařízení GDPR") a zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen,, Zákon "), Vám jako dotyčné osobě (fyzické osobě, jejíž osobní údaje se zpracovávají) na svém webovém sídle kromě svých identifikačních a kontaktních údajů a kontaktních údajů odpovědné osoby, zpřístupňuje i další potřebné informace, které se nacházejí v záložkách vlevo.


Provozovatel ve smyslu čl. 24 nařízení GDPR a ust. § 31 Zákona přistoupil k přijetí odpovídajících technických, organizačních, personálních a bezpečnostních opatření a záruk, které zohledňují zejména:

  • zásady zpracování osobních údajů, kterými jsou zákonnost, spravedlnost a transparentnost, omezení a kompatibilita účelů zpracování osobních údajů, dále minimalizace osobních údajů, jejich pseudonymizácia a šifrování, jakož i integrita, důvěrnost a dostupnost;

  • zásady nezbytnosti a přiměřenosti (vztahuje se i na rozsah a množství zpracovávaných osobních údajů, dobu uchovávání a přístup k osobním údajům dotčené osoby) zpracování osobních údajů s ohledem na účel zpracovatelské operace;

  • povahu, rozsah, kontext a účel zpracovatelské operace;

  • odolnost a obnovu systémů zpracování osobních údajů;

  • poučení oprávněných osob provozovatele;

  • přijetí opatření na bezodkladné zjištění, zda došlo k porušení ochrany osobních údajů a promptní informování kontrolního orgánu a odpovědné osoby;

  • přijetí opatření k zajištění opravy nebo vymazání nesprávných údajů, zda realizaci jiných práv dotčené osoby;

  • rizika s různou pravděpodobností a závažností pro práva a svobody fyzických osob (zejména náhodné nebo nezákonné zničení osobních údajů, ztráta nebo změna osobních údajů, zneužití osobních údajů - neoprávněný přístup nebo neoprávněné poskytnutí, posouzení rizik s ohledem na původ, povahu, pravděpodobnost a závažnost rizika v souvislosti se zpracováním a k identifikaci nejlepších postupů pro zmírnění rizik).

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice