Povinné informovanie

Názov subjektu:

ProTech Coating Service, s.r.o.

IČO:

36513946

Adresa:

Ku Surdoku 35, 080 01 Prešov

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-9170

Certifikát platný do:

23.06.2025

Zoznam našich sprostredkovateľov a príjemcov

Zoznam našich sprostredkovateľov a príjemcov, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvame pre vlastné účely ako Prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme účely, pre ktoré Vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracúvania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.


Pri poskytovaní našich služieb, napr. pri využití možnosti online nákupu, kontaktného formulára alebo pri doručovaní zásielky, pri vyžiadaní a zasielaní marketingových materiálov – newslettrov, pri zaregistrovaní užívateľského konta, pri internom vedení evidencie klientov Vaše údaje spracúva aj ďalší subjekt, ktorý sa nachádza v postavení sprostredkovateľa alebo príjemcu.


Nižšie uvádzame zoznam našich sprostredkovateľov a príjemcov, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje:

 

wbx, s.r.o., Ostrovského 2, 040 01 Košice, Slovensko (web)

webex.digital s.r.o., Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh, Slovensko (e-shop Commerc Service, spol. s r.o. - design&engine)

MK - soft, s.r.o., Kvetná 1, 080 01 Prešov (služby IT)

IKARO s.r.o., Okružná 32, 080 01 Prešov (služby IT)    

TRANS - MONT, s.r.o. Prešov, Suvorovova 4/A, 080 01 Prešov (kamerový systém)

Ing. Zuzana Krenická, Vihorlatská 19, 080 01 Prešov (účtovníctvo)

Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná kuriérska spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti. Sprostredkovateľom a príjemcom odovzdávame len také osobné údaje, ktoré sú potrebné na vykonanie potrebnej a definovanej činnosti.

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice