Povinné informovanie

Názov subjektu:

CAMEA SK, s.r.o.

IČO:

36468924

Adresa:

Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-12849

Certifikát platný do:

23.06.2025

Spracúvanie súborov cookie

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. 

Na spracúvanie súborov cookies sa vždy vyžaduje Váš predchádzajúci súhlas, pričom tento súhlas má náležitosti súhlasu podľa GDPR. Jedinou výnimkou, kedy Váš súhlas nepotrebujeme je v prípade spracúvania tzv. funkčných súborov cookies (alebo technických súborov cookies), ktoré sú nevyhnutné na správne fungovanie samotnej webstránky. Súhlas so spracúvaním súborov cookies archivujeme. Samozrejme, ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

Pri úvodnej návšteve našich webových stránok sa Vám zobrazí informatívne „pop-up“ okno o používaní cookies s možnosťami prijatia, odmietnutia, alebo nastavenia vybraných cookies. Svoje rozhodnutie môžete kedykoľvek zmeniť. V ľavom dolnom rohu sa Vám zobrazuje „krúžok“ tmavej farby ako tlačidlo, ktoré slúži na opätovné otvorenie menu s možnosťami pre nastavenie zapnutých a vypnutých cookies. V prípade záujmu taktiež v tomto „pop-up“ okne viete nájsť záložky s detailnými informáciami o cookies a popise ich využitia.

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice