Povinné informovanie

Názov subjektu:

ARIKA s.r.o.

IČO:

36403091

Adresa:

Pri rybníkoch 786, 027 43 Nižná

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-18704

Certifikát platný do:

23.06.2025

Zoznam spracúvaných osobných údajov

Údaje potrebné pre realizáciu objednávky
- Meno a priezvisko
- Adresa elektronickej pošty
- Adresa trvalého bydliska, prípadne iná korešpondenčná adresa pre doručenie zásielky
- Telefónne číslo

Fakturačné údaje
- Meno a priezvisko
- Adresa trvalého bydliska, prípadne iná korešpondenčná adresa pre potreby fakturácie
- číslo účtu / IBAN

Kontaktné údaje v prípade doručovania zásielky
- Meno a priezvisko
- Adresa trvalého bydliska alebo iná korešpondenčná adresa pre doručenie zásielky
- Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia dátumu, času a miesta doručenia, alebo v prípadne vykonania  
 zmeny v objednávke
- Adresa elektronickej pošty - pre potreby zaslania elektronického potvrdenia objednávky a zmeny stavu objednávky, zároveň ako núdzový komunikačný prostriedok ak zákazník nie je dostupný na uvedenom telefónnom čísle.

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice