Povinné informovanie

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
Prevádzkovateľ:

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik

Adresa: 96 Ulič 067 67
IČO: 00492531

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2019-22761

Ďalšie informácie

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje žiadnym príjemcom, ani nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Automatizované rozhodovania vrátane profilovania sa nevykonáva.

Zodpovedná osoba

JUDr. Jakub Zbojan

zbojan@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

JUDr. Jakub Zbojan

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Ing. Tomáš Dopirák

dpo@osobnyudaj.sk 02 / 800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice