Povinné informovanie

Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8A, Prievidza, 971 01 Prievidza
Prevádzkovateľ:

Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8A, Prievidza, 971 01 Prievidza

Adresa: Vinohradnícka 8A Prievidza 97101
IČO: 52164284

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2019-22829

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky


Adresa: 
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36 064 220

Podateľna:
pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00
 
Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:
Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 20

Sekretariát predsedu úradu +421 2 323 132 11
Sekretariát úradu +421 2 323 132 14       
Fax: +421 2 323 132 34

Hovorca:
mobil: 0910 985 794
E-mail:

- všeobecne: statny.dozor@pdp.gov.sk

- pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk

- webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk

- na podávanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám využite on-line formulár.

- emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov.  Je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich osobné údaje boli zneužité: ochrana@pdp.gov.sk

Zodpovedná osoba

Ing. Peter Hudák

hudak@osobnyudaj.sk 0915 751 061

JUDr. Jakub Pavčík

02/80080080 zo@osobnyudaj.sk

JUDr. Jakub Zbojan

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Ing. Tomáš Dopirák

02/80080080 zo@osobnyudaj.sk

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice