Povinné informovanie

ARIOS - human resources s. r. o.
Prevádzkovateľ:

ARIOS - human resources s. r. o.

Adresa: Pekárska 11 Trnava 917 01
IČO: 48323918

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-8836

Základné informácie


V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) je prevádzkovateľ povinný sprístupniť dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle určité informácie. Okrem svojich identifikačných a kontaktných údajov a kontaktných údajov zodpovednej osoby, je prevádzkovateľ povinný sprístupniť údaje, ktoré sa nachádzajú v záložkach v ľavo.

Zodpovedná osoba

Ing. Tomáš Dopirák

dopirak@osobnyudaj.sk 0907 292 832

JUDr. Jakub Pavčík

pavcik@osobnyudaj.sk 02 /800 800 80

Mgr. Ivan Kordík

zo@osobnyudaj.sk 02 /800 800 80

Mgr. Samuel Matejovič

zo@osobnyudaj.sk 02 /800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice