Povinné informovanie

ARIOS - human resources s. r. o.
Prevádzkovateľ:

ARIOS - human resources s. r. o.

Adresa: Pekárska 11 Trnava 917 01
IČO: 48323918

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-8836

Kontaktné údaje Úradu


Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky


Adresa:
 
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36 064 220


Podateľna:
pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00
 
Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:
Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 20


Sekretariát predsedu úradu +421 2 323 132 11
Sekretariát úradu +421 2 323 132 14       
Fax: +421 2 323 132 34


Hovorca:
mobil: 0910 985 794
e-mail: hovorca@pdp.gov.sk

 

E-mail :

a) všeobecne: statny.dozor@pdp.gov.sk

b) pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk

c) webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk

d) na podávanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám využite on-line formulár.

e) emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov.  Je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich osobné údaje boli zneužité: ochrana@pdp.gov.sk

Zodpovedná osoba

Ing. Tomáš Dopirák

dopirak@osobnyudaj.sk 0907 292 832

JUDr. Jakub Pavčík

pavcik@osobnyudaj.sk 02 /800 800 80

Mgr. Ivan Kordík

zo@osobnyudaj.sk 02 /800 800 80

Mgr. Samuel Matejovič

zo@osobnyudaj.sk 02 /800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice