Povinné informovanie

GART sk s.r.o.
Prevádzkovateľ:

GART sk s.r.o.

Adresa: Bardejovská 1D Prešov 080 06
IČO: 46633324

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2019-22472

Zoznam našich sprostredkovateľov a príjemcov, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvame pre vlastné účely ako Prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme účely, pre ktoré Vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracúvania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.


Pri poskytovaní našich služieb, napr. pri využití možnosti online nákupu, kontaktného formulára alebo pri doručovaní zásielky, pri vyžiadaní a zasielaní marketingových materiálov – newslettrov, pri zaregistrovaní užívateľského konta, pri internom vedení evidencie klientov Vaše údaje spracúva aj ďalší subjekt, ktorý sa nachádza v postavení sprostredkovateľa alebo príjemcu.


Nižšie uvádzame zoznam našich sprostredkovateľov a príjemcov, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje:

 

VIJA EKONOM s.r.o., Smreková 4, Prešov 080 01 (mzdy, personalistika, účtovníctvo, fakturácia, evidencia klientov)

 

Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava 831 06, (GPS monitorovanie vozidiel)

 

ATH-PO Trade s.r.o., Záborské 255, 082 5 (BOZP, PZS, PO)

VidímeVás spol. s r. o., Drienica 31, 083 01 (kamerový systém - inštalácia)

 

Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14, Žilina 010 01 (kamerový systém - servis)

 

Sprostredkovateľom a príjemcom odovzdávame len také osobné údaje, ktoré sú potrebné na vykonanie potrebnej a definovanej činnosti.

 

Zodpovedná osoba

Mgr. Veronika Szabová

szabova@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

JUDr. Jakub Pavčík

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

JUDr. Jakub Zbojan

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Ing. Tomáš Dopirák

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice