Povinné informovanie

Nenahrané logo
Prevádzkovateľ:

MPM SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.

Adresa: Bratislavská 612/18 Žilina 010 01
IČO: 45711810

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-18282

Zodpovedná osoba

Mgr. Ladislav Šnapko

snapko@osobnyudaj.sk 0915 751 067

PhDr. Dušan Kružel

kruzel@osobnyudaj.sk 0915 751 068

JUDr. Jakub Pavčík

pavcik@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Ing. Tomáš Dopirák

dopirak@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice