Povinné informovanie

Nenahrané logo
Prevádzkovateľ:

SLUŽBY MESTA TISOVEC,s.r.o

Adresa: Francisciho 818 Tisovec 980 61
IČO: 36679038

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-13452

Zodpovedná osoba

Mgr. Paulína Raniaková

raniakova@osobnyudaj.sk 0915 751 065

JUDr. Jakub Pavčík

pavcik@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Mgr. Samuel Matejovič

matejovic@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Ing. Tomáš Dopirák

dopirak@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice