Povinné informovanie

Arašid spol. s.r.o.
Prevádzkovateľ:

Arašid spol. s.r.o.

Adresa: Lazovná 69 Banská Bystrica 974 01
IČO: 36054241

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2017-6203

Google Remarketing

Za spracovanie zodpovedná osoba integrovala na týchto webových stránkach funkciu Google Remarketing. Google Remarketing je funkcia služby Google AdWords, ktorá spoločnosti umožňuje zobrazovať reklamy u takých používateľov internetu, ktorí sa predtým zdržiavali na webových stránkach spoločnosti. Integrácia Google Remarketing preto umožňuje spoločnosti vytvárať používateľsky prívetivú reklamu a nechať používateľovi internetu zobrazovať pre neho relevantné reklamy.

Prevádzkovateľom služieb Google Remarketing je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Cieľom Google Remarketing je zobrazovať záujmu zodpovedajúce reklamy. Google Remarketing nám umožňuje zobrazovať prostredníctvom siete Google alebo na iných webových stránkach reklamy, ktoré zodpovedajú individuálnym potrebám a záujmom používateľov internetu.

Google Remarketing nastavuje súbory cookie na informačno-technologickom systéme dotknutej osoby. Čo sú súbory cookie, bolo už vysvetlené vyššie. Nastavenie súborov cookie umožňuje spoločnosti Google rozpoznať návštevníka našich webových stránok, keď potom navštívi webové stránky, ktoré sú tiež členom reklamnej siete Google. Pri každej návšteve webových stránok, na ktorých bola integrovaná služba Google Remarketing, sa internetový prehliadač dotknutej osoby automaticky identifikuje u spoločnosti Google. V rámci tohto technického procesu získava spoločnosť Google informácie o osobných údajoch, ako je IP adresa alebo správanie pri surfovaní používateľa, ktoré Google používa okrem iného na zobrazenie reklamy založenej na záujmoch.

Prostredníctvom súborov cookie sa ukladajú osobné informácie, napríklad dotknutou osobou navštevované webové stránky. Pri každej návšteve našich webových stránok budú teda spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických prenášané osobné údaje vrátane IP adresy internetového pripojenia dotknutej osoby. Tieto osobné údaje budú uložené u spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže za určitých okolností odovzdať tieto prostredníctvom technického procesu získané osobné údaje tretím stranám.

Dotknutá osoba môže nastaveniu súborov cookie prostredníctvom našich webových stránok, ako už bolo opísané vyššie, kedykoľvek zabrániť zodpovedajúcim nastavením internetového prehliadača a odporovať tak trvalo nastaveniu súborov cookie. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by tiež zabránilo spoločnosti Google, aby nastavila súbor cookie na informačno-technologickom systéme dotknutej osoby. Okrem toho môže byť službou Google Analytics už nastavený súbor cookie kedykoľvek vymazaný prostredníctvom internetového prehliadača alebo iného softvérového programu.

Dotknutá osoba má ďalej možnosť namietať proti reklame spoločnosti Google založenej na záujmovom správaní. Na tento účel musí dotknutá osoba prejsť z každého jej používaného internetového prehliadača na adresu www.google.de/settings/ads a tam vykonať požadované nastavenia.

Ďalšie informácie a platné zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Zodpovedná osoba

JUDr. Samuel Matejovič

matejovic@osobnyudaj.sk 0948 296 548

JUDr. Jakub Pavčík

zo@osobnyudaj.sk 02/ 800 800 80

Mgr. Ivan Kordík

zo@osobnyudaj.sk 02/ 800 800 80

Ing. Tomáš Dopirák

zo@osobnyudaj.sk 02/ 800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice