Povinné informovanie

Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné
Prevádzkovateľ:

Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné

Adresa: Štefánikova 1550/20 Humenné 06601
IČO: 00893358

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-14863

Spracúvanie súborov cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. 


Na spracúvanie súborov cookies sa vždy vyžaduje Váš predchádzajúci súhlas, pričom tento suhlas má náležitosti súhlasu podľa GDPR. Jedinou výnimkou, kedy Váš súhlas nepotrebujeme je v prípade spracúvania tzv. funkčných súborov cookies (alebo technických súborov cookies), ktoré sú nevyhnutné na správne fungovanie samotnej webstránky. Súhlas so spracúvaním súborov cookies archivujeme. Samozrejme, ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

Zodpovedná osoba

Ing. Peter Hudák

hudak@osobnyudaj.sk 0915 751 061

JUDr. Jakub Pavčík

zo@osobnyudaj.sk 02 800 800 80

Ing. Tomáš Dopirák

zo@osobnyudaj.sk 02 800 800 80

Mgr.Katarína Hrabko

hrabko@osobnyudaj.sk 0915751060

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice