Povinné informovanie

Obec Veľká Hradná
Prevádzkovateľ:

Obec Veľká Hradná

Adresa: Veľká Hradná 42 Veľká Hradná 91324
IČO: 00312134

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-10290

Spracúvanie súborov cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. 


Na spracúvanie súborov cookies sa vždy vyžaduje Váš predchádzajúci súhlas, pričom tento suhlas má náležitosti súhlasu podľa GDPR. Jedinou výnimkou, kedy Váš súhlas nepotrebujeme je v prípade spracúvania tzv. funkčných súborov cookies (alebo technických súborov cookies), ktoré sú nevyhnutné na správne fungovanie samotnej webstránky. Súhlas so spracúvaním súborov cookies archivujeme. Samozrejme, ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

Zodpovedná osoba

JUDr. Radovan Tomaško

tomasko@osobnyudaj.sk 0915 751 071

JUDr. Jakub Pavčík

zo@osobnyudaj.sk 02/80080080

Ing. Tomáš Dopirák

zo@osobnyudaj.sk 02/80080080

Mgr. Michaela Dubničková

dubnickova@osobnyudaj.sk 0915751063

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice