GDPR pre občianske združenia

Občianske združenia môžu v rámci svojej činnosti prichádzať do styku s osobnými údajmi veľkého rozsahu a rôznej, aj citlivej povahy, a preto sa na nich vzťahuje nariadenie GDPR, ktoré vstúpilo do účinnosti dňa 25.15.2018.

Bezplatná cenová ponuka

Okrem občianskych združení sa nariadenie GDPR týka aj neziskových organizácií a verejných subjektov, ako sú napríklad odborové organizácie, politické strany, nadácie, cirkevné spolky a iné.

Medzi údaje, ktorým nariadenie GDPR poskytuje ochranu, patria nielen osobné údaje členov združenia, ale aj fyzických osôb, ktoré so združením spolupracujú – napríklad obchodní partneri. Občianske združenia v niektorých prípadoch môžu spracúvať aj citlivé údaje o psychickom či duševnom zdraví tej-ktorej dotknutej osoby. Rovnako dochádza k spracúvaniu čísiel účtov darcov alebo rodných čísel jednotlivých členov združenia.

Takmer pri každom úkone tak občianske združenie musí zabezpečiť bezpečné spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb. Dodržiavanie nariadenia GDPR si niekedy vyžaduje určiť rozsiahle administratívne postupy, ako aj prijať technické, personálne a organizačné opatrenia. Nariadeniu GDPR sa tak žiadne občianske združenie nevyhne.

Povinnosti pre občianske združenia

Profesionálni fotografi majú podľa nariadenia GDPR celý rad povinností, ktoré musia v oblasti ochrany osobných údajov plniť.

Sankcie pre občianske združenia

V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z nariadenia GDPR môže byť profesionálnemu fotografovi uložená likvidačná pokuta, a to až do výšky 20 miliónov eur alebo 4% ročného obratu podľa toho, ktorá suma je vyššia.

Potrebujete pomôcť?

Ak si nie ste istý, ako sa ochrana osobných údajov dotýka práve Vášho podnikania, neváhajte nás kontaktovať. Ochotne Vám vysvetlíme celú problematiku ochrany osobných údajov a odpovieme na Vaše otázky.

Kontaktný formulár

Vypracovanie Bezpečnostnej dokumentácie v zmysle GDPR od 139€ s poistením.

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice

Nezáväzná cenová ponuka zadarmo

od 139€ s poistením

Poskytli sme služby
viac ako
11 500 klientom

Bezplatná cenová ponuka

Otázky a odpovede

Vážený klient, ak ste nenašli
to čo hladáte nevahajte
nás kontaktovať.

Kontaktovať