GDPR pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti pracujú s najcitlivejšími osobnými údajmi – údaje týkajúce sa zdravia. Nariadenie GDPR kladie prísnejšie požiadavky pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Bezplatná cenová ponuka

Medzi osobné údaje, ktorým nariadenie GDPR poskytuje ochranu, nepatria len osobné údaje samotných pacientov, ale aj osobné údaje zamestnancov a blízkych osôb pacientov. Údaje týkajúce sa zdravia pacientov predstavujú osobitnú kategóriu osobných údajov. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi dotknutých osôb aj v súvislosti s prevádzkovaním kamerového informačného systému.

Pri každom úkone sa poskytovatelia zdravotnej starostlivosti musia vysporiadať s bezpečným spracúvaním osobných údajov. Pre naplnenie súladu s GDPR tak musia prijať prísne pravidlá pre administratívne postupy a prijať primerané technické, personálne a organizačné opatrenia. Nariadeniu GDPR sa tak žiadny poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nevyhne.

Povinnosti pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti majú podľa nariadenia GDPR celý rad prísnejších povinností, ktoré musia v oblasti ochrany osobných údajov plniť.

Sankcie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z nariadenia GDPR môže byť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti uložená likvidačná pokuta, a to až do výšky 20 miliónov eur.

Potrebujete pomôcť?

Ak si nie ste istý, ako sa ochrana osobných údajov dotýka poskytovania zdravotnej starostlivosti, neváhajte nás kontaktovať. Ochotne Vám vysvetlíme celú problematiku ochrany osobných údajov a odpovieme na Vaše otázky.

Kontaktný formulár

Vypracovanie Bezpečnostnej dokumentácie v zmysle GDPR od 139€ s poistením.

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice

Nezáväzná cenová ponuka zadarmo

od 139€ s poistením

Poskytli sme služby
viac ako
11 500 klientom

Bezplatná cenová ponuka

Otázky a odpovede

Vážený klient, ak ste nenašli
to čo hladáte nevahajte
nás kontaktovať.

Kontaktovať