GDPR pre fotografov

Profesionálni fotografi v rámci svojej činnosti pracujú s veľmi citlivými osobnými údajmi – fotografiami, a preto sa aj ich činnosť vzťahuje nariadenie GDPR, ktoré nadobudlo účinnosť 25. mája 2018.

Bezplatná cenová ponuka

Medzi údaje, ktorým nariadenie GDPR poskytuje ochranu, nepatria len osobné údaje zákazníkoch, ale aj zamestnancoch či návštevníkoch internetovej stránky. Medzi takéto osobné údaje patrí napríklad: meno, priezvisko a dátum narodenia, ako aj emailová či IP adresa a v neposlednom rade fotografie.

Takmer pri každom úkone sa musí profesionálny fotograf vysporiadať so spracúvaním osobných údajov, pričom dodržiavanie nariadenia GDPR si vyžaduje určiť postupy pri realizácii administratívnych úkonov, ako aj prijať technické, personálne a organizačné opatrenia. Nariadeniu GDPR sa tak žiaden profesionálny fotograf nevyhne.

Povinnosti pre fotografov

Profesionálni fotografi majú podľa nariadenia GDPR celý rad povinností, ktoré musia v oblasti ochrany osobných údajov plniť.

Sankcie pre fotografov

V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z nariadenia GDPR môže byť profesionálnemu fotografovi uložená likvidačná pokuta, a to až do výšky 20 miliónov eur alebo 4% ročného obratu podľa toho, ktorá suma je vyššia.

Potrebujete pomôcť?

Ak si nie ste istý, ako sa ochrana osobných údajov dotýka práve Vášho podnikania, neváhajte nás kontaktovať. Ochotne Vám vysvetlíme celú problematiku ochrany osobných údajov a odpovieme na Vaše otázky.

Kontaktný formulár

Vypracovanie Bezpečnostnej dokumentácie v zmysle GDPR od 139€ s poistením.

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice

Nezáväzná cenová ponuka zadarmo

od 139€ s poistením

Poskytli sme služby
viac ako
11 500 klientom

Bezplatná cenová ponuka

Otázky a odpovede

Vážený klient, ak ste nenašli
to čo hladáte nevahajte
nás kontaktovať.

Kontaktovať