GDPR pre e-shopy

Internetové obchody (tzv. e-shopy) v rámci svojho prevádzkovania pracujú s veľkým množstvom osobných údajov, a preto sa aj na nich vzťahuje nariadenie GDPR, ktoré vstúpilo do účinnosti dňa 25. mája 2018.

Bezplatná cenová ponuka

GDPR pre e-shop

Medzi osobné údaje, ktorým nariadenie GDPR poskytuje ochranu nepatria len osobné údaje zákazníkov, návštevníkov webovej stránky, ale tiež zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie. Nariadenie GDPR kladie prísnejšie podmienky pre spracúvanie osobných údajov zákazníkov za účelom zasielania newsletterov na ich e-mailové schránky či vyhlasovanie súťaží.

Takmer pri každom úkone sa musí prevádzkovateľ e-shopu vysporiadať so spracúvaním osobných údajov ako sú meno, priezvisko, bydlisko, prípadne kontaktné údaje zákazníka, ale aj s citlivými osobnými údajmi, napríklad IP adresa, cookies a podobne. Dodržiavanie nariadenia GDPR si vyžaduje sprecizovať rozsiahle administratívne úkony, ako aj prijať primerané technické, personálne a organizačné opatrenia. Nariadeniu GDPR sa tak žiaden prevádzkovateľ e-shopu nevyhne.

Povinnosti pre e-shopy

Prevádzkovatelia e-shopov majú podľa nariadenia GDPR celý rad povinností, ktoré musia v oblasti ochrany osobných údajov plniť.

Sankcie pre e-shopy

V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z nariadenia GDPR môže byť prevádzkovateľovi e-shopu uložená likvidačná pokuta, a to až do výšky 20 miliónov eur.

Potrebujete pomôcť?

Ak si nie ste istý, ako sa ochrana osobných údajov dotýka práve Vášho podnikania, neváhajte nás kontaktovať. Ochotne Vám vysvetlíme celú problematiku ochrany osobných údajov a odpovieme na Vaše otázky.

Kontaktný formulár

Vypracovanie Bezpečnostnej dokumentácie v zmysle GDPR od 139€ s poistením.

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice

Nezáväzná cenová ponuka zadarmo

od 139€ s poistením

Poskytli sme služby
viac ako
11 500 klientom

Bezplatná cenová ponuka

Otázky a odpovede

Vážený klient, ak ste nenašli
to čo hladáte nevahajte
nás kontaktovať.

Kontaktovať