GDPR pre obchodné spoločnosti

Obchodné spoločnosti pri svojej rozmanitej činnosti spracúvajú osobné údaje rôzneho druhu a rozsahu. Od základných osobných údajov (napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje) môže v niektorých prípadoch dochádzať k spracúvaniu osobitnej kategórie osobných údajov – napríklad lekáreň, ktorá spracúva recepty pacientov, na ktorých sa nachádza chorobopis. Práve z týchto dôvodov sa aj na obchodné spoločnosti vzťahuje nariadenie GDPR, ktoré sa uplatňuje v praxi od 25. mája 2018.

Bezplatná cenová ponuka

Medzi osobné údaje, ktorým nariadenie GDPR poskytuje ochranu nepatria len osobné údaje o dodávateľoch, zákazníkoch či zamestnancoch tej-ktorej spoločnosti, ale napríklad aj o uchádzačoch o zamestnanie či dočasne pridelených zamestnancov materskej spoločnosti. Obchodné spoločnosti častokrát prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi aj pri monitorovaní svojich prevádzok kamerovým informačným systémom.

Takmer pri každom úkone, ktoré obchodné spoločnosti robia navonok alebo do vnútra spoločnosti, sa musia vysporiadať s bezpečným spracúvaním osobných údajov, pričom pre naplnenie súladu s nariadením GDPR musia určiť postupy pre administratívne úkony, ako aj prijať technické, personálne a organizačné opatrenia. Nariadeniu GDPR sa tak žiadna obchodná spoločnosť nevyhne.

Povinnosti pre obchodné spoločnosti

Obchodné spoločnosti majú podľa nariadenia GDPR celý rad povinností, ktoré musia v oblasti ochrany osobných údajov plniť.

Sankcie pre obchodné spoločnosti

V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z nariadenia GDPR môže byť obchodnej spoločnosti uložená likvidačná pokuta, a to až do výšky 20 miliónov eur alebo 4% ročného obratu podľa toho, ktorá suma je vyššia.

Potrebujete pomôcť?

Ak si nie ste istý, ako sa ochrana osobných údajov dotýka práve Vášho podnikania, neváhajte nás kontaktovať. Ochotne Vám vysvetlíme celú problematiku ochrany osobných údajov a odpovieme na Vaše otázky.

Kontaktný formulár

Vypracovanie Bezpečnostnej dokumentácie v zmysle GDPR od 139€ s poistením.

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice

Nezáväzná cenová ponuka zadarmo

od 139€ s poistením

Poskytli sme služby
viac ako
11 500 klientom

Bezplatná cenová ponuka

Otázky a odpovede

Vážený klient, ak ste nenašli
to čo hladáte nevahajte
nás kontaktovať.

Kontaktovať