GDPR pre živnostníkov

Prevádzkovatelia živnosti prichádzajú pri svojej činnosti do styku s veľkým množstvom osobných údajov, a preto sa aj ich týka nariadenie GDPR, ktoré vstúpilo do účinnosti dňa 25. mája 2018.

Bezplatná cenová ponuka

Medzi osobné údaje, ktorým nariadenie GDPR poskytuje ochranu nepatria len osobné údaje zákazníkov a dodávateľov, ale aj zamestnancov či uchádzačov o zamestnanie. Živnostníci taktiež často prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi aj pri monitorovaní kamerovým systémom na svojej prevádzke.

Takmer pri každom úkone sa musí živnostník vyrovnať s bezpečným spracúvaním osobných údajov, pričom dodržiavanie nariadenia GDPR si vyžaduje tak rozsiahle administratívne úkony, ako aj technické, personálne a organizačné opatrenia. Nariadeniu GDPR sa tak žiaden živnostník nevyhne.     

Povinnosti pre živnostníkov

Prevádzkovatelia živnosti majú podľa nariadenia GDPR celý rad povinností, ktoré musia v oblasti ochrany osobných údajov plniť.

Sankcie pre živnostníkov

V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z nariadenia GDPR môže byť prevádzkovateľovi živnosti uložená likvidačná pokuta, a to až do výšky 20 miliónov eur.

Potrebujete pomôcť?

Ak si nie ste istý, ako sa ochrana osobných údajov dotýka práve Vášho podnikania, neváhajte nás kontaktovať. Ochotne Vám vysvetlíme celú problematiku ochrany osobných údajov a odpovieme na Vaše otázky.

Kontaktný formulár

Vypracovanie Bezpečnostnej dokumentácie v zmysle GDPR od 139€ s poistením.

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice

Nezáväzná cenová ponuka zadarmo

od 139€ s poistením

Poskytli sme služby
viac ako
11 500 klientom

Bezplatná cenová ponuka

Otázky a odpovede

Vážený klient, ak ste nenašli
to čo hladáte nevahajte
nás kontaktovať.

Kontaktovať