Políčka "súhlasím" sú potenciálne nebezpečné

 

Obchod s údajmi

Údaje ľudí sú cennou komoditou pre marketingové spoločnosti. Vďaka nim dokážu lepšie zacieliť reklamu. Problém však nastáva, keď po zbere údajov ich anonymizujú a spoja s údajmi tisícov, ak nie miliónov ďalších ľudí. Tie sa ďalej môžu predávať tretím stranám na rôzne účely. Anonymizácia síce môže znemožniť sledovanie vašich dát, no neznamená to, že nemôžete byť identifikovaní iným spôsobom.

K súhlasu ste nútený

Jedným z hlavných problémov je to, ako sú dizajnované vyskakovacie okná vyžadujúce váš súhlas. Zvyčajne tlačidlo „súhlasím“ býva niekoľko ráz väčšie a farebné, zatiaľ čo „vybrať preferencie“ alebo „upraviť nastavenia“ sú malé a splývajú s pozadím. To vedie užívateľov, k tomu, aby jednoducho klikli na „súhlasím“. Namiesto toho by si však mali skontrolovať s kým a ako svoje informácie zdieľajú. Niektoré stránky majú dokonca už vopred zaškrtnuté políčka a tým nepriamo vývolávajú nátlak na užívateľa.

Ochrana GDPR

Proti týmto problémom sa snaží bojovať nariadenie GDPR, pretože vyžaduje, aby ste poskytli slobodný, informovaný, konkrétny a jednoznačný súhlas predtým, ako niekto môže zhromažďovať vaše údaje. Nepriamym následkom tejto ochrany bol nárast počtu okien vyžadujúcich váš súhlas. GDPR však prichádza aj s konkrétnymi usmerneniami o tom, ako by sa mali navrhovať žiadosti o súhlas.

Odvolanie súhlasu

Vďaka nariadeniu GDPR existuje aj možnosť odobrať súhlas so spracovávaním údajov a právo na výmaz. To znamená, že máte možnosť kedykoľvek odvolať svoj súhlas a od začiatku by malo byť jasné, ako to môžete urobiť.
V praxi však mnohé internetové stránky tieto usmernenia riadne nerealizujú.  
Zobraziť všetky novinky