Úspešná kontrola nášho klienta

Úspešná kontrola nášho klienta

Úspešná kontrola nášho klienta

Ako dopadla úradná kontrola obce, ktorej externý výkon činnosti zodpovednej osoby / DPO poskytuje naša spoločnosť? 

Kontrolný orgán

Dodržiavanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má na na starosti Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade porušenia GDPR alebo zákona vám tento kontrolný orgán udelí sankcie. Okrem nápravy súčasného stavu tak môžete prísť o nemalé financie. 

Finančné pokuty

Samotná výška pokuty môže dosahovať 20 miliónov eur alebo 4% ročného obratu firmy. Všetko v závislosti od toho, ktorá suma je vyššia. Hoci Úrad na ochranu osobných údajov SR hovorí o zásadách primeranosti, aj menšia čiastka môže byť pre viaceré subjekty likvidačná. Najmä vtedy, keď ide o začínajúce firmy alebo inštitúcie verejnej správy. 

Inšpekcia u nášho klienta


Tentoraz si kontrolný orgán vybral nášho klienta – obec. Počas celej kontroly boli zamestnanci našej spoločnosti fyzicky prítomní a nápomocní.

Táto kontrola sa zamerala najmä na to, či je spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb prostredníctvom kamerového informačného systému v súlade s GDPR. Okrem toho však Úrad na ochranu osobných údajov SR preveroval aj ďalšie povinnosti, medzi inými aj splnenie povinnosti menovať zodpovednú osobu. Obec má výkon zodpovednej osoby zabezpečený externou osobou z našej spoločnosti. Tá poskytovala odborné rady tak, aby obec mohla splniť náročné podmienky ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR a zákona.

Úrad na ochranu osobných údajov SR nenašiel žiaden rozpor s platnou legislatívou, a preto konštatoval, že spracúvanie osobných údajov v tomto prípade bolo v súlade s požiadavkami GDPR.K jedinému pochybeniu došlo zo strany nášho klienta tým, že začal spolupracovať s našou spoločnosťou neskoro. Kontrolný orgán vytkol obci oneskorené menovanie zodpovednej osoby. Tá mala byť menovaná odo dňa účinnosti GDPR, no obec začala využívať naše poradenské služby až o pár mesiacov neskôr. 

Kontaktný formulár

Vypracovanie Bezpečnostnej dokumentácie v zmysle GDPR od 139€ s poistením.

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice

Nezáväzná cenová ponuka zadarmo

od 139€ s poistením

Poskytli sme služby
viac ako
11 500 klientom

Bezplatná cenová ponuka

Otázky a odpovede

Vážený klient, ak ste nenašli
to čo hladáte nevahajte
nás kontaktovať.

Kontaktovať