Ochrana poistením kybernetických rizík

Ochrana poistením kybernetických rizík

Ochrana poistením kybernetických rizík

Až 80% európskych firiem má podľa Európskej komisie skúsenosť s nejakým typom kyberútoku. A netýka sa to len najväčších spoločností na trhu. V súčasnosti sa takmer žiadna firma nezaobíde bez použitia technologických zariadení, softvérov či systémov. Práve na toto sa spoliehajú aj hekeri. 

Hoci počítače a smartfóny vieme chrániť použitím antivírusov, táto obrana nemusí byť ani zďaleka dostačujúca. Hackeri sú mnohokrát o krok či dva pred výrobcami antivírusov, ktorí už len reagujú na vzniknuté vírusy. Najzaujímavejšími pre hackerov sú firmy, ktoré zhromažďujú rôzne dáta a pracujú s veľkým objemom rôznych údajov o svojich zákazníkoch. Dáta sú žiadanou komoditou, ale aj veľmi zraniteľným článkom, ktorých ochranu by žiadna spoločnosť nemala zanedbať. 

Aké sú riziká?

Je irelevantná veľkosť firmy a oblasť podnikania, pretože k strate informácií z úložiska či notebooku, ale ja hrozby z cloud computingu môže dôjsť u kohokoľvek. Napríklad hacknutie internetového obchodu dokáže podnikateľovi spôsobiť likvidačný výpadok zárobkov. Kyberútok môže spoločnosti poškodiť alebo zničiť potrebné dáta, ukradnúť firemné know-how, viesť k strate zákazníkov aj dodávateľov, pretože reputácia firmy je poškodená, následne znášenie finančných pokút, a to všetko vedie, samozrejme, k strate zisku.

Aj z tohto dôvodu sa Európska únia rozhodla chrániť osobné údaje nariadením GDPR. Firmy sa museli prispôsobiť novej legislatíve a splniť náročné podmienky tohto zákona. Komerčné poisťovne zareagovali po svojom - vytvorili produkty, ktoré komplexne pokrývajú požiadavky GDPR. 

Ako sa chrániť?

Poistenie kybernetických rizík by nemali zanedbávať najmä malé a stredné podniky alebo samosprávy, ktoré sú veľmi zraniteľné pred hackermi, pretože disponujú menším obnosom prostriedkov pre prípadne riešenie kyberútokov. V prípade zlyhania zamestnanca alebo samotného systému má firma zdroj financií, ktoré môž použiť na náhradu škody. Poistenie môžu využiť všetci, čo používajú automatizovaný systém riadenia, obchodníci či poskytovatelia služieb, no aj tí, ktorí používajú platobné terminály a elektronické systémy. V podstate ktokoľvek z právnických osôb či živnostníkov kto spracováva osobné údaje.

Jednotlivé poistenia sa u rôznych poskytovateľov líšia, no pokryť dokáže napríklad náklady na právnu ochranu, ochranu dobrého mena, prešetrenie porušenia ochrany dát a súvisiace s riešením úniku, na výkupné požadované útočníkmi, ušlý zisk a fixné náklady, keď je prevádzka nútená prerušiť svoju činnosť kvôli kyberútoku, ale aj nároky tretej strany. 

Kontaktný formulár

Vypracovanie Bezpečnostnej dokumentácie v zmysle GDPR od 139€ s poistením.

osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice

Nezáväzná cenová ponuka zadarmo

od 139€ s poistením

Poskytli sme služby
viac ako
5912 klientom

Bezplatná cenová ponuka

Otázky a odpovede

Vážený klient, ak ste nenašli
to čo hladáte nevahajte
nás kontaktovať.

Kontaktovať