Fotografie a zákon o GDRP

Fotografie a zákon o GDRP

Fotografie a zákon o GDRP

Rozmýšľali ste, či ide o spracovanie osobných údajov v prípade publikovania fotografie?

Verejné akcie a podujatia

Za spracovanie osobných údajov pri verejných akciách a podujatiach sa považuje to, ak sa vytvárajú audiovizuálne a vizuálne záznamy a osoby na nich sa dajú identifikovať. Ak sú zachytené podobizne osôb, vtedy sa spracúvajú osobné údaje. V prípade, že sa zaznamenáva priebeh akcie a nie osoby a ich tváre, nejde sa o spracovanie osobných údajov.

Keď sa vyhotovujú fotografie pre širokú verejnosť

Spracovanie osobných údajov musí byť udelené slobodne, jednoznačne, informovane a konkrétne, pričom musí byť udelený súhlas osoby. Že bol súhlas udelený musí organizátor preukázať. Je možné použiť aj právny základ v podobe oprávneného záujmu. Možno ho použiť v prípadoch, keď nie je možné vopred zabezpečiť súhlasy osôb. Spomenutý právny základ možno použiť, keď nie je možné rozpoznať účastníkov alebo nie je limitovaný ich počet. V prípade, že boli splnené právne podmienky, je možné vytvárať a publikovať fotografie.

Školy a predškolské zariadenia a vyhotovovanie fotografií

Súhlas na spracovanie osobných údajov je potrebný, ak prevádzkovateľ vie, že osobami budú deti. Zákonný zástupca dáva súhlas, ak ide o neplnoleté deti. V prípade vnútorných a školských priestorov, kde sa budú fotografie vystavovať, nie je potrebný súhlas zákonných zástupcov.

Zamestnanci a fotografie

V prípade, že fotografia sa bude umiestňovať na sociálnych sieťach alebo na platformách na zjednodušenie komunikácie medzi zamestnancami, je potrebný súhlas na spracovanie.

Modelingové agentúry a vyhotovovanie fotografií

Spracovateľská činnosť a povaha je obsiahnutá v zmluve, takže netreba súhlas na spracovanie osobných údajov.

Osobné zverejňovanie fotografií

Povinnosť spracovania osobných údajov pri súkromnej osobe nie je potrebná.

https://gdpr-slovensko.sk/co-znamena-gdpr-pre-fotografov/

Kontaktný formulár

Vypracovanie Bezpečnostnej dokumentácie v zmysle GDPR od 139€ s poistením.

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice

Nezáväzná cenová ponuka zadarmo

od 139€ s poistením

Poskytli sme služby
viac ako
11 500 klientom

Bezplatná cenová ponuka

Otázky a odpovede

Vážený klient, ak ste nenašli
to čo hladáte nevahajte
nás kontaktovať.

Kontaktovať