Korektnosť a transparentnosť sú zásadou spracovania osobných údajov

Korektnosť a transparentnosť sú zásadou spracovania  osobných údajov

Korektnosť a transparentnosť sú zásadou spracovania osobných údajov

Ako inak, ak nie transparentnými nariadeniami možno zvýšiť dôveryhodnosť občanov pri
spracovaní osobných údajov. Práve transparentné a korektné nariadenia, ktoré GDPR
zavádza, majú zvýšiť ochranu zákazníka pri poskytovaný osobných údajov. Akým spôsobom
je teda transparentnosť pri manipulácii s osobnými údajmi zaručená?

Konkrétna a zrozumiteľná komunikácia

Informácia o spracovaní osobných údajov musí byť jasná, zrozumiteľná a transparentná.
Podnikateľský subjekt (web, eshop, predajca...) musí informáciu o spracovaní osobných
údajov podať v čo najjednoduchšej podobe.
Informácia aj podľa článku 12 v GDPR musí byť:

  •  Stručná, transparentná, zrozumiteľná a ľahko prístupná.
  •  Písomnou formou alebo v elektronickej forme. Na požiadania dotknutej osoby môže byť súhlas ústnou formou.
  •  Súhlas musí byť poskytnutý bez akýchkoľvek poplatkov, teda zdarma.

Forma súhlasu

Ako sme spomínali, možností, ako danú informáciu o spracovaní údajov poskytnúť, je viac.
Tou prvotnou je napríklad podpis zmluvy alebo zaškrtnutie políčka pri registrácii. Takisto
môže ísť o vyskakovacie okná na web stránkach, ktoré je potrebné potvrdiť. Samotný subjekt
však môže požiadať aj iný druh overenia svojho súhlasu. Pokojne môže ísť o ústnu formu
(telefón) alebo osobný kontakt. Ďalej v prípade špecifických aplikácií môže ísť o kamerové
záznamy, QR kódy, video upozornenie alebo formou SMS či e-mailu.

Oznámenie v správny čas

Podmienkou transparentného spracovania osobných údajov je takisto i časový horizont, v
ktorom dochádza k manipulácii s osobnými údajmi dotknutých osôb. Celý proces sa začína v
momente pred alebo v okamihu spracovania, zhromažďovania takýchto informácií. Z
hľadiska času informácia o spracovaní osobných údajov teda musí byť poskytnutá pred alebo
v okamihu, kedy osobné údaje boli získané (vyplnenie formulára). Ak sú tieto informácie
zachytené nepriamo, získané z iných zdrojov, informácia o získaní osobných údajov musí
byť poskytnutá najneskôr do jedného mesiaca. Doba však zvyčajne býva kratšia a začína v
momente prvého kontaktovania dotknutej osoby. Je nutné vedieť, že v prípade, ak
spracovanie osobných údajov prebieha trvale, správca by mal subjekty opakovane informovať
o rozsahu a dôvode spracovania osobných údajov.

Povinnosti prevádzkovateľa a možné výnimky

Minca má vždy dve strany a tak je to aj pri nových pravidlách podľa GDPR. Čo správca musí
a môže?

  •  Subjektu musí poskytnúť informáciu o ich právach. Subjektu musí umožniť čo najľahšie uplatnenie týchto práv a všetky postupy by mali byť primerané vo vzťahu medzi správcom a subjektom.
  •  Pri priamom získaní informácií musí správca jasne preukázať a doložiť, aké informácie od dotknutej osoby získal, kedy ich získal a zároveň preukázať, že nedošlo k ich pozmeneniu. Správca musí dbať na to, aby boli informácie aktuálne a kompletné.
  •  Pri nepriamom získaní je možné uplatniť určité výnimky. Z pravidla povinnosť poskytnúť údaje nevzniká, ak sa dokáže, že takéto poskytnutie nie je možné. Tým máme na mysli prípady ako archivácia, štatistické účely alebo historický výskum. Rovnako to platí v prípade, že by poskytnutie vyžadovalo neprimerané úsilie a ohrozilo či znemožnilo by to ich spracovanie.

Kontaktný formulár

Vypracovanie Bezpečnostnej dokumentácie v zmysle GDPR od 139€ s poistením.

osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice

Nezáväzná cenová ponuka zadarmo

od 139€ s poistením

Poskytli sme služby
viac ako
5912 klientom

Bezplatná cenová ponuka

Otázky a odpovede

Vážený klient, ak ste nenašli
to čo hladáte nevahajte
nás kontaktovať.

Kontaktovať