Ako chrániť svoje osobné údaje?

Ako chrániť svoje osobné údaje?

Ako chrániť svoje osobné údaje?

Vo svete čoraz viac narastá trend digitalizácie, s čím sa zvyšuje aj miera prenesených a uschovaných dát. Vo väčšine prípadov je síce s osobnými údajmi narábané starostlivo, no nájde sa aj mnoho takých prípadov, kde sú dáta odcudzené, prípadne zneužité na iné účely.

Čo sú osobné údaje?

Pod pojem “osobný údaj” zaraďujeme všetky informácie, vďaka ktorým je možné identifikovať jednotlivca. Sem patrí napríklad meno, telefónne číslo, adresa a mnoho ďalších informácií. Tieto informácie sú užitočné pre rôzne organizácie, no dokážu napáchať veľa škôd ak padnú do nesprávnych rúk.

Na čo môžu byť zneužité vaše osobné údaje?

- marketingové a reklamné učely
- zistenie identity
- krádež identity
- krádež bankových údajov
- zhoršenie reputácie u potencionálneho zamestnávateľa alebo obchodného partnera

Ako ochrániť svoje osobné údaje?

Svoje údaje dokážete chrániť rôznymi spôsobmi, pričom sa nejedná o nič zložité. Považujeme za nesmierne dôležité, premýšľať nad tým, aké informácie organizácii poskytujeme a na aký účel budú použité. Vaše osobné údaje od vás nikto nezíska, pokiaľ mu ich neposkytnete.

Dajte si pozor aj na takzvaný Phishing, techniku, pri ktorej sa podvodník snaží vylákať od používateľov rôzne heslá. V tomto prípade sa môže jednať o rôzne napodobeniny prihlasovacích, alebo platobných formulárov, v ktorých môžete odoslať svoje osobné údaje priamo do rúk “phisherov”.

V čom pomôže GDPR?

Nariadenie Európskej únie GDPR, ktoré príde v platnosť 25.5.2018 udeľuje občanom množstvo nových práv. Tieto práva poskytujú nespočet nových možností, ktorými môžete chrániť svoje osobné údaje. Medzi tieto práva patrí napríklad právo na prístup k osobným údajom a právo na vymazanie osobných údajov z databázy organizácie.

Kontaktný formulár

Vypracovanie Bezpečnostnej dokumentácie v zmysle GDPR od 139€ s poistením.

osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice

Nezáväzná cenová ponuka zadarmo

od 139€ s poistením

Poskytli sme služby
viac ako
11500 klientom

Bezplatná cenová ponuka

Otázky a odpovede

Vážený klient, ak ste nenašli
to čo hladáte nevahajte
nás kontaktovať.

Kontaktovať