Povinné informovanie

Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
Prevádzkovateľ:

Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici

Adresa: Tatranská Lomnica 66 Vysoké Tatry 05960
IČO: 54435293

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-10192

Záver


S cieľom zaručiť spravodlivé spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby a na to, aby dotknutá osoba mohla uplatňovať svoje práva, by dotknutá osoba mala byť okrem uvedených informácii v osobitných prípadoch informovaná  aj o 


a) právnom základe spracúvania jej osobných údajov, 
b) o tom, ako dlho sa budú jej osobné údaje uchovávať,
c) aký je účel spracovania jej osobných údajov, 
d) kategórie príjemcov a ďalšie informácie.


Požiadajte nás o bližšie informácie prostredníctvom naších zodpovedných osôb.

Zodpovedná osoba

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice