Povinné informovanie

CNG SLOVENSKO s.r.o.
Prevádzkovateľ:

CNG SLOVENSKO s.r.o.

Adresa: Severné nábrežie 2635/40 Košice - mestská časť Džungľa 040 01
IČO: 51138905

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2020-23268

Príjemcovia osobných údajov

Spolupracujeme s partnermi, ktorí nám pomáhajú poskytovať a zlepšovať naše služby a produkty a zefektívňovať priamu komunikáciu s Vami. Vaše osobné údaje poskytujeme len povereným sprostredkovateľom, a to len na účely spracúvania osobných údajov pre našu spoločnosť a na základe našich pokynov. Títo partneri musia dodržiavať záväzok prísnej dôvernosti v súlade s týmito pravidlami a zmluvami, ktoré sme s nimi uzavreli. Našimi sprostredkovateľmi sú:

DEFEND INSURANCE s.r.o., IČO: 36816175
JRpro s.r.o., IČO: 47049286
Štefan Nagy - TCS Total Car Service, IČO: 44935285

Zodpovedná osoba

Nie je určená

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice