Povinné informovanie

ARIOS - human resources s. r. o.
Prevádzkovateľ:

ARIOS - human resources s. r. o.

Adresa: Pekárska 11 Trnava 917 01
IČO: 48323918

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-8836

Záver


S cieľom zaručiť spravodlivé spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby a na to, aby dotknutá osoba mohla uplatňovať svoje práva, by dotknutá osoba mala byť okrem uvedených informácii v osobitných prípadoch informovaná  aj o 


a) právnom základe spracúvania jej osobných údajov, 
b) o tom, ako dlho sa budú jej osobné údaje uchovávať,
c) aký je účel spracovania jej osobných údajov, 
d) kategórie príjemcov a ďalšie informácie.


Požiadajte nás o bližšie informácie prostredníctvom naších zodpovedných osôb.

Zodpovedná osoba

Ing. Tomáš Dopirák

dopirak@osobnyudaj.sk 0907 292 832

JUDr. Jakub Pavčík

pavcik@osobnyudaj.sk 02 /800 800 80

Mgr. Ivan Kordík

zo@osobnyudaj.sk 02 /800 800 80

Mgr. Samuel Matejovič

zo@osobnyudaj.sk 02 /800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice