Povinné informovanie

FITNESS VISION s.r.o.
Prevádzkovateľ:

FITNESS VISION s.r.o.

Adresa: Cottbuská 10 Košice-Sídlisko KVP 040 23
IČO: 46888179

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-18422

Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy

Prevádzkovateľ – FITNESS VISION s.r.o., so sídlom Cottbuská 10, 040 23 Košice-Sídlisko KVP, IČO: 46888179 si Vás dovoľuje informovať, že v čase Vášho tréningu môže na vyhradených miestach dôjsť k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo–zvukových záznamov bude prevádzkovateľ spracúvať v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) za účelom zdeklarovania priebehu Vášho tréningu, propagácie spoločnosti FITNESS VISION s.r.o. a zlepšenie služieb, ktoré ponúka. Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z tréningov sa zároveň budeme snažiť vyhotovovať tak, aby na nich neboli priamo zaznamenané Vaše tváre. Snímky a záznamy budú následne zverejňované na webovom sídle prevádzkovateľa – FITNESS VISION s.r.o., na facebookovej stránke, prípadne iných sociálnych sieťach a budú sa uchovávať po dobu 5 rokov.

 

Zodpovedná osoba

JUDr. Jakub Pavčík

pavcik@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Ing. Tomáš Dopirák

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

JUDr. Jakub Zbojan

zbojan@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Mgr. Ivan Kordík

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice