Základná škola s materskou školou Hertník

Základné informácie

Prevádzkovateľ: Základná škola s materskou školou Hertník

Adresa: Hertník 261 Hertník 08642
IČO: 37877461


V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) je prevádzkovateľ povinný sprístupniť dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle určité informácie. Okrem svojich identifikačných a kontaktných údajov a kontaktných údajov zodpovednej osoby, je orgán verejnej moci povinný sprístupniť údaje, ktoré sa nachádzajú v záložkach v ľavo.

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-8562

Zodpovedná osoba

Napíšte nám správu

Radi Vám poradíme 02/ 800 800 80