Povinné informovanie

Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka v Dolnom Hričove
Prevádzkovateľ:

Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka v Dolnom Hričove

Adresa: Školská 248 Dolný Hričov 01341
IČO: 37811118

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2017-49

Spracúvanie súborov cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. 


Na spracúvanie súborov cookies sa vždy vyžaduje Váš predchádzajúci súhlas, pričom tento suhlas má náležitosti súhlasu podľa GDPR. Jedinou výnimkou, kedy Váš súhlas nepotrebujeme je v prípade spracúvania tzv. funkčných súborov cookies (alebo technických súborov cookies), ktoré sú nevyhnutné na správne fungovanie samotnej webstránky. Súhlas so spracúvaním súborov cookies archivujeme. Samozrejme, ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

Zodpovedná osoba

JUDr. Radovan Tomaško

tomasko@osobnyudaj.sk 0915 751 071

JUDr. Jakub Pavčík

pavcik@osobnyudaj.sk 02 / 800 800 80

Ing. Tomáš Dopirák

dopirak@osobnyudaj.sk 02 / 800 800 80

PhDr. Dušan Kružel

kruzel@osobnyudaj.sk +421915751068

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice