PARTNERS GROUP SK s.r.o.

Zoznam obchodných partnerov

     
     
Partner Sídlo IČO
AEGON Životná poisťovňa, a.s. Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava 35 979 356
AEGON, d.s.s., a.s. Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava 35 902 612
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.  Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 00 151 700 
Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka  Mýtna 7838/48, 811 07 Bratislava  35 919 167
AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu  Kolárska 6, 811 06 Bratislava  35 968 079
AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko  Kolárska 6, 811 06 Bratislava  36 770 540
AXA d.d.s., a.s.  Kolárska 6, 811 06 Bratislava  35 977 540
AXA d.s.s., a.s.  Kolárska 6, 811 06 Bratislava  35 903 821
AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu  Kolárska 6, 811 06 Bratislava  36 857 521
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu  Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice  50 013 602
Euler Hermes SA, pobočka poisťovne z iného členského štátu  Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 47 233 818
European Investment Centre, o.c.p., a. s.  Tomášikova 64, 831 04 Bratislava 36 864 633
Generali Poisťovňa, a. s.  Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava   35 709 332
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky  Pribinova 10, 811 09 Bratislava   36 819 638
MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu  Pribinova 10, 811 10 Bratislava  47 257 105
NN Životná poisťovňa, a.s.  Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava  35 691 999
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.  Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava  35 902 981
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.  Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava  35 976 853
Prima banka Slovensko, a.s.  Hodžova 11, 010 11 Žilina 31 575 951
Slovenská sporiteľňa, a.s.  Tomášikova 48, 832 37 Bratislava  00 151 653 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky  Šancová 1/A, 813 33 Bratislava   47 251 336
Union poisťovňa, a. s.  Karadžičova 10, 813 60 Bratislava  31 322 051
UNIQA poisťovňa, a.s.  Krasovského 15, 851 01 Bratislava  00 653 501 
Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava  31 320 155
VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.  Mlynské nivy 1, 820 04 Bratislava  35 903 058
PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.  Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava   52 413 179

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-8319

Zodpovedná osoba

JUDr. Jakub Pavčík

JUDr. Jakub Pavčík

pavcik@osobnyudaj.sk 0940 629 297
JUDr. Samuel Matejovič

JUDr. Samuel Matejovič

matejovic@osobnyudaj.sk 0948 296 548
Ing. Tomáš Dopirák

Ing. Tomáš Dopirák

dopirak@osobnyudaj.sk 02/ 800 800 80

Napíšte nám správu

Radi Vám poradíme 02/ 800 800 80