PARTNERS GROUP SK s.r.o.

Príjemcovia

Spolupracujeme s partnermi, ktorí nám pomáhajú poskytovať a zlepšovať naše služby a produkty a zefektívňovať priamu komunikáciu s našimi klientmi. Osobné údaje klientov poskytujeme povereným sprostredkovateľom na účely spracúvania osobných údajov pre našu spoločnosť a na základe našich pokynov. Títo partneri musia dodržiavať záväzok prísnej dôvernosti v súlade s týmito pravidlami a zmluvami, ktoré sme s nimi uzavreli. Našimi sprostredkovateľmi sú najmä spoločnosti, ktoré nám zastrešujú tieto okruhy služieb:
 
- poisťovacie služby;

- prekladateľské služby;

- marketingové služby;

- služby v oblasti IT;

- služby v oblasti PR, eventov a prieskumov;

- právne služby.

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-8319

Zodpovedná osoba

Napíšte nám správu

Radi Vám poradíme 02/ 800 800 80