Menkyna & Partners Management Consulting, s.r.o.

Základné informácie

Prevádzkovateľ: Menkyna & Partners Management Consulting, s.r.o.

Adresa: Palisády 47 Bratislava 811 06
IČO: 36668761

V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) je prevádzkovateľ povinný sprístupniť dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle určité informácie. Okrem svojich identifikačných a kontaktných údajov a kontaktných údajov zodpovednej osoby, je orgán verejnej moci povinný sprístupniť údaje, ktoré sa nachádzajú v záložkach v ľavo.

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-7517

Zodpovedná osoba

Ing. Tomáš Dopirák

Ing. Tomáš Dopirák

dopirak@osobnyudaj.sk 0907292832
JUDr. Jakub Pavčík

JUDr. Jakub Pavčík

pavcik@osobnyudaj.sk 02/ 800 800 80
Mgr. Samuel Matejovič

Mgr. Samuel Matejovič

matejovic@osobnyudaj.sk 02/ 800 800 80
JUDr. Radovan Tomaško

JUDr. Radovan Tomaško

tomasko@osobnyudaj.sk 02/ 800 800 80

Napíšte nám správu

Radi Vám poradíme 02/ 800 800 80