Klinika ENVY, s.r.o.

Záver


S cieľom zaručiť spravodlivé spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby a na to, aby dotknutá osoba mohla uplatňovať svoje práva, by dotknutá osoba mala byť okrem uvedených informácii v osobitných prípadoch informovaná  aj o 


a) právnom základe spracúvania jej osobných údajov, 
b) o tom, ako dlho sa budú jej osobné údaje uchovávať,
c) aký je účel spracovania jej osobných údajov, 
d) kategórie príjemcov a ďalšie informácie.


Požiadajte nás o bližšie informácie prostredníctvom naších zodpovedných osôb.

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-12072

Zodpovedná osoba

JUDr. Renáta Bačárová

JUDr. Renáta Bačárová

bacarova@osobnyudaj.sk 0905 781 521
JUDr. Jakub Pavčík

JUDr. Jakub Pavčík

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80
Mgr. Ivan Kordík

Mgr. Ivan Kordík

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80
Ing. Tomáš Dopirák

Ing. Tomáš Dopirák

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Napíšte nám správu

Radi Vám poradíme 02/ 800 800 80