Povinné informovanie

JESSENIUS - diagnostické centrum, a.s.
Prevádzkovateľ:

JESSENIUS - diagnostické centrum, a.s.

Adresa: Špitálska 6 Nitra 949 01
IČO: 36540315

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2020-23337

Telefonická ústredňa

V prípade, ak sa telefonicky objednávate na mamografiu alebo magnetckú rezonanciu, hovor je v záujme skvalitnenia našich služieb nahrávaný.

Zvukový záznam hovoru uchovávame po dobu 30 dní, potom sa hovor automaticky vymaže.

Vaše údaje spracúvame v súlade čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Našim oprávneným záujmom je skvalitnenie našich služeb. Ako dotknutá osoba máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu. Viac informácií o Vašich právach nájdete v záložke "Práva dotknutej osoby".

Zodpovedná osoba

JUDr. Jakub Zbojan

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

JUDr. Jakub Pavčík

dpo@osobnyudaj.sk 02 / 800 800 80

Ing. Tomáš Dopirák

dpo@osobnyudaj.sk 02 / 800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice