Kontaktovať

Povinné informovanie

GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o.
Prevádzkovateľ:

GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o.

Adresa: Priemyselný park Géňa 5498 Levice 934 01
IČO: 36536989

Číslo osvědčení: Osobnyudaj.sk-2018-8090

Informace o účelu zpracování osobních údajů, jejich právní základ a rozsah osobních údajů

Informace o účelu zpracování, na které jsou osobní údaje určeny

Jednou ze zásad zpracování osobních údajů je zásada omezení účelu. Podle této zásady se osobní údaje mohou získávat pouze na konkrétní určený, vymezený a oprávněný účel a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který není slučitelný s tímto účelem.

Zpracování osobních údajů má být úzce navázány na účel zpracování osobních údajů, a to zejména pokud jde o seznam nebo rozsah zpracovávaných osobních údajů, který by měl být nezbytný k tomu, aby se zpracováváním daných osobních údajů účel mohl dosáhnout. Není správné, aby se seznam nebo rozsah osobních údajů uměle nebo dodatečně rozšiřoval vzhledem k účelu. Pokud je účel a seznam nebo rozsah osobních údajů stanovený zákonem, je třeba ho respektovat, pokud si seznam nebo rozsah zpracovávaných osobních údajů určuje provozovatel, má dbát na to, aby ho zbytečně, nad rámec účelu nerozšiřoval.
 
Zákon o ochraně osobních údajů stanoví povinnost provozovatele poskytnout dotčené osobě informace o účelu zpracování osobních údajů, na který jsou její osobní údaje určené a to iv případě, kdy se osobní údaje nezískávají přímo od dotčené osoby. Je třeba, aby tyto informace byly dotyčné osobě poskytnuty nejpozději při získávání jejích osobních údajů, respektive v dostatečném časovém předstihu, jasně a srozumitelně a takovým způsobem, aby se s těmito informacemi mohla skutečně seznámit a porozuměla jim.

Jménem společnosti GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o. jako provozovatel získáváme od Vás osobní údaje, které skutečně potřebujeme na poskytnutí plnohodnotné služby a zpracováváme jejich při doručování Vámi objednaných produktů a zboží, při poskytování klientské a produktové podpory nebo při vyřizování případně vzniklých reklamací. Zároveň zpracováváme osobní údaje za účelem plnění si zákonných povinností na úseku daní a účetnictví, konkrétněji při vyhotovování a vystavování klientských faktur.

Právní základy zpracování osobních údajů

Níže uvádíme právní základy zpracování osobních údajů za konkrétním účelem u jednotlivých procesních krocích během poskytování našich služeb:

  • Při komunikaci s klienty telefonicky, osobně, formou elektronické / papírové pošty nebo prostřednictvím online kontaktního formuláře, zpracováváme údaje ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR - oprávněného zájmu za účelem reakce na vámi podaný poptávka / podnět nebo dotaz ohledně poskytovaných služeb a dodávaných produktů, kdy je nezbytné verifikovat relevantnost požadavky, nebo realizovat případný následný kontakt klienta jako dotčené osoby

  • V případě projevení zájmu o naše služby, při vytváření objednávky produktů / zboží telefonicky, osobně, formou elektronické / papírové pošty nebo prostřednictvím internetového obchodu https://globo-lighting-cz.cz/ zpracováváme údaje ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR - kde zpracování údajů je nezbytné k provádění potřebných opatření podle požadavků objednatele jako dotyčné osoby před uzavřením a potvrzením objednávky, čili během procesu předsmluvního vztahu - např. identifikace klienta při vytváření nebo definování požadavku resp. objednávky, určení nebo změna adresy a času dodání

  • Po potvrzení objednávky, čili po vzniku smluvního vztahu mezi společností GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o. a Vámi jako dotyčnou osobou objednatelem, při potřebné kooperativní komunikací s klientem, při informování o změnách stavu objednávky, při finálním osobním doručování, nebo při přípravě a vystavování daňového dokladu - faktury zpracováváme údaje ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR - kde zpracování údajů je nezbytné pro naplnění smluvního vztahu, jejíž stranou je dotyčná osoba klient

  • Prostřednictvím webového sídla https://globo-lighting-cz.cz/ máte možnost si dobrovolně vytvořit a zaregistrovat uživatelské konto, pomocí kterého lze realizovat zjednodušené online nakupování a vést evidenci všech nákupů nebo zaregistrovat si emailovou adresu jako odběratel produktových novinek - newsletterů, kde zpracováváme údaje ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR - na základě Vašeho uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem vytvoření a vedení uživatelského konta, nebo za účelem získávání aktuálních novinek formou newsletterů na poskytnutou emailovou adresu

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

  • Údaje při registraci k odběru newsletteru - produktových novinek
- Adresa elektronické pošty

  • Údaje potřebné pro realizaci objednávky
- Jméno a příjmení
- Adresa elektronické pošty
- Adresa trvalého bydliště, případně jiná korespondenční adresa pro doručení zásilky
- Telefonní číslo

  • Údaje potřebné pro registraci uživatelského konta
- Jméno a příjmení
- Adresa elektronické pošty
- Adresa trvalého bydliště, případně jiná korespondenční adresa pro potřeby registrace
- Telefonní číslo
- Osobní přístupové heslo

  • Fakturační údaje
- Jméno a příjmení
- Adresa trvalého bydliště, případně jiná korespondenční adresa pro potřeby fakturace

  • Kontaktní údaje v případě doručování zásilky
- Jméno a příjmení
- Adresa trvalého bydliště nebo jiná korespondenční adresa pro doručení zásilky
- Telefonní číslo - pro potřeby potvrzení data, času a místa doručení, nebo v případně provedení změny v objednávce
- Adresa elektronické pošty - pro potřeby zaslání elektronického potvrzení objednávky a změny stavu objednávky, zároveň jako nouzový komunikační prostředek pokud zákazník není dostupný na uvedeném telefonním čísle.

Kamerové systémy na naší provozovně
Naše prostory provozu (v interiéry i exteriéry) jsou monitorovány kamerovým bezpečnostním systémem s možností vyhotovování záznamu. Bezpečnostní systém na provozu je zaveden ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR - oprávněného zájmu za účelem ochrany majetku před krádeží nebo poškozením, jakož iz důvodu objasňování možné nezákonné činnosti. Provozovatelem kamerového systému jsme my, společnost GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o., Priemyselný park Gena 5498, 934 01 Levice, IČO: 36536989
 
Doba uchovávání kamerového záznamu je 72 hodin.

Odpovědná osoba

JUDr. Samuel Matejovič

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Mgr. Diana Šebestová

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

JUDr. Jakub Pavčík

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Napište nám zprávu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice