Povinné informovanie

ProTech Coating Service, s.r.o.
Prevádzkovateľ:

ProTech Coating Service, s.r.o.

Adresa: Ku Surdoku 35 Prešov 080 01
IČO: 36513946

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-9170

Zoznam našich sprostredkovateľov a príjemcov

Zoznam našich sprostredkovateľov a príjemcov, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvame pre vlastné účely ako Prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme účely, pre ktoré Vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracúvania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.


Pri poskytovaní našich služieb, napr. pri využití možnosti online nákupu, kontaktného formulára alebo pri doručovaní zásielky, pri vyžiadaní a zasielaní marketingových materiálov – newslettrov, pri zaregistrovaní užívateľského konta, pri internom vedení evidencie klientov Vaše údaje spracúva aj ďalší subjekt, ktorý sa nachádza v postavení sprostredkovateľa alebo príjemcu.


Nižšie uvádzame zoznam našich sprostredkovateľov a príjemcov, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje:

 

wbx, s.r.o., Ostrovského 2, 040 01 Košice, Slovensko (web)

webex.digital s.r.o., Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh, Slovensko (e-shop Commerc Service, spol. s r.o. - design&engine)

MK - soft, s.r.o., Kvetná 1, 080 01 Prešov (služby IT)

IKARO s.r.o., Okružná 32, 080 01 Prešov (služby IT)    

TRANS - MONT, s.r.o. Prešov, Suvorovova 4/A, 080 01 Prešov (kamerový systém)

Ing. Zuzana Krenická, Vihorlatská 19, 080 01 Prešov (účtovníctvo)

Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná kuriérska spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti. Sprostredkovateľom a príjemcom odovzdávame len také osobné údaje, ktoré sú potrebné na vykonanie potrebnej a definovanej činnosti.

Zodpovedná osoba

Mgr. Veronika Szabová

szabova@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

JUDr. Jakub Pavčík

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Mgr. Ivan Kordík

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Ing. Tomáš Dopirák

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice