Povinné informovanie

Nemocnica Poprad, a.s.
Prevádzkovateľ:

Nemocnica Poprad, a.s.

Adresa: Banícka 803/28 Poprad 058 45
IČO: 36513458

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-6953

Meranie teploty pri vstupe do nemocnice

V súvslosti s hrozbou šírenia vírusového ochorenia COVID-19 (koronavírus) zaviedol prevádzkovateľ Nemocnica Poprad a.s. bezpečnostné opatrenia vo forme merania telesnej teploty osôb, ktoré vstupujú do areáu a objektov nemocnice.

Spolu s  výsledkom meraniatelesnej teploty sa zaznamenáva: titul, meno, priezvisko, rodné číslo a v prípade firemnej návštevy aj názov spoločnosti v ktorej dotknutá osoba pracuje.

Osobné údaje sú spracúvane na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a čl. 9 ods. 2 písm. i) všeobecného nariadenia o ochrane údajov 

Účelom spracúvania je ochrana života a zdravia dotknutých osôb z dôvodu hrozby vírusového ochorenia COVID-19.

Zodpovedná osoba

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice